eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 03 05 20200305 05.03.2020 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO22020 FO 2/2020 Spørrerunden UOL 05.03.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152020 PS 15/2020 Skolebruksplan 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182020 PS 18/2020 NOU 2019:26 - Rusreform - Fra straff til hjelp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212020 PS 21/2020 Innbyggerinitiativ - Nei til sommerstenging av de kommunale barnehagene på Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242020 PS 24/2020 Handlingsplan for næringsutvikling 2020 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162020 PS 16/2020 Byvekstavtale for Bergensområdet 2019-2029 - Tiltaksliste fra Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202020 PS 20/2020 Endring i vedtekter for Askøy kommunes barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172020 PS 17/2020 Tjenestestruktur Helse og omsorg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232020 PS 23/2020 Revidert elevreglement - Askøy kulturskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252020 PS 25/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142020 PS 14/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132020 PS 13/2020 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222020 PS 22/2020 Budsjettoppfølging enhet kultur og idrett - effektivisering og innsparing 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192020 PS 19/2020 Budsjettoppfølging - Effektiviseringstiltak barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS412020 RS 41/2020 Avståelse av deltakelse i fylkeskommunalt prosjekt "Dagsturhytta" i kommunen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452020 RS 45/2020 Administrativt vedtak vedr. innføringsklassen på barnetrinnet fra høsten 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492020 RS 49/2020 Referat samarbeidsutvalg Ask barnehage 16.01.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442020 RS 44/2020 Oversendelse til UOL - fra kommunestyret 06.02.20 - innkomne merknader Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS522020 RS 52/2020 Prosjektrapport bygg pr. 31.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512020 RS 51/2020 Referat SU/SMU Hop skole 12.02.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482020 RS 48/2020 Informasjon om nytt Corona-virus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472020 RS 47/2020 Høring - Forslag til endringer – Unntak fra taushetsplikten, utvidelse varslingsplikten til St. undersøkelseskommisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502020 RS 50/2020 Erdal barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg 5.2.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS532020 RS 53/2020 Endring av vedtekter SFO - høringsbrev 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422020 RS 42/2020 Kvalitetsmøte 2020 - notat til UOL Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432020 RS 43/2020 Elevundersøkelsen 2019 - notat til UOL om mobbing Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462020 RS 46/2020 Årsrapport 2019 Frisklivssentralen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE