eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 01 29 20200129 29.01.2020 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12020 FO 1/2020 Spørrerunden UOL 29.01.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52020 PS 5/2020 Uteareal Florvåg skole- etter UTM sak 215/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS12020 PS 1/2020 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62020 PS 6/2020 Forslag til løsning om areal med nabo til Hanøy skole - oppsetting av gjerde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102020 PS 10/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82020 PS 8/2020 Prioritering av søknader under Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, Bufdir Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72020 PS 7/2020 Valg av ny saksordfører for Kommunedelplan Klima, miljø og infrastruktur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92020 PS 9/2020 Valg av politisk representant til samarbeidsutvalg i barnehagene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32020 PS 3/2020 Bosetting av flyktninger 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22020 PS 2/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42020 PS 4/2020 Ny smittevernplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS332020 RS 33/2020 Referat fra konstituerende møte 8.1.2020 Prioriteringskomiteen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122020 RS 12/2020 Orientering om ungdomsmiljøet på Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322020 RS 32/2020 Møtereferat 15.01.2020 - Ramsøy barnehage Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32020 RS 3/2020 Notat om attraktivitet i nytt Idrettsbygg på Myrane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392020 RS 39/2020 Ad saker UTM og UOL . Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312020 RS 31/2020 Referat SU Hop skole 02.10.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132020 RS 13/2020 Prosjektplan læringsmiljøprosjekt i Kleppestø krets 2019-21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382020 RS 38/2020 Svar på høring - Forslag om moderasjonsordninger for kommunale skolefritidsordninger - SFO Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262020 RS 26/2020 Referat SU Follese skole 26.11.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252020 RS 25/2020 Referat SU Træet skule 27.11.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242020 RS 24/2020 Referat SMU Kleppestø barneskole 04.12.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202020 RS 20/2020 Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre 10.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232020 RS 23/2020 Referat SU Haugland skole 04.12.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352020 RS 35/2020 Melding - Kickoff prosjekt sammen om nærmiljø og møteplasser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292020 RS 29/2020 Referat SU/SMU Hanøy skole 21.10.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272020 RS 27/2020 Referat SU Træet skule 03.10.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72020 RS 7/2020 Utvidet høringsfrist - Høring - Forslag til endring i folketrygdloven - om direkte oppgjør mm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22020 RS 2/2020 Byvekstavtale for Bergensområdet 2019-2029 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112020 RS 11/2020 Høring – Lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52020 RS 5/2020 Løypemelding søknader institusjonsplasser og omsorgsbolig 1.10. - 31.12.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172020 RS 17/2020 Flere Farger - Finansiering og drift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302020 RS 30/2020 Referat SMU+ SU Hanøy skole 17.12.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82020 RS 8/2020 Høringssak utsendt 26.11.2019 - Høring er ikke lenger aktuell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162020 RS 16/2020 Kommunale tilskuddsordninger kultur og idrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182020 RS 18/2020 Tusen Takk ! Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152020 RS 15/2020 Sluttrapport for tildelte midler i tilskuddet Hold Askøy rent Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92020 RS 9/2020 Høring - Forenklingsforslag - Regelverket sykepenger - stønad ved barns sykdom (pleiepenger) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282020 RS 28/2020 Referat SU Hetlevik skole 04.12.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42020 RS 4/2020 Høring - NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142020 RS 14/2020 Bortfall av statlig støtte til svømmeopplæring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342020 RS 34/2020 Referat styremøte Frivilligsentralen 04.11.19 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222020 RS 22/2020 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 13.01.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362020 RS 36/2020 Invitasjon til kickoff "Askøyhjelpen" 4. februar 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102020 RS 10/2020 Revidert - Høring - Forenklingsforslag - Regelverket sykepenger - stønad barns sykdom (pleiepenger) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62020 RS 6/2020 Høring - Forslag om endringer i solarieregelverket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372020 RS 37/2020 Svar på spørsmål ang. byvekstavtalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192020 RS 19/2020 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre mandag 25.11.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212020 RS 21/2020 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 10.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE