eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 12 04 20131204 04.12.2013 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1442013 PS 144/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll * Prioritering av skoleutbygging EPHORTE
0 PS1492013 PS 149/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av innkomne søknader - Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 EPHORTE
0 PS1502013 PS 150/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forespørsel om å gjennomføre vedtak i sammenheng med godkjenning av Kvam og osterøy kommune som nye deltakerkommuner i bergen og Omland friluftsråd EPHORTE
0 PS1412013 PS 141/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fagavdeling helse og omsorg - driftsbesparende tiltak 2013-2014 EPHORTE
0 PS1552013 PS 155/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Videre leie av Hanøy Samfunnshus til barnehageformål EPHORTE
0 PS1522013 PS 152/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsutvalg Haugland skole - Suppleringsvalg EPHORTE
0 PS1482013 PS 148/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ombygging av NAV-kontor. Lukking av sikkerhetsavvik. EPHORTE
0 PS1362013 PS 136/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS1372013 PS 137/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS1432013 PS 143/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER SKOLE EPHORTE
0 PS1462013 PS 146/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av kunstgressbane på skoleplass, generelt, og konkret Erdal Barneskole EPHORTE
0 PS1542013 PS 154/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunde 2013 - UOL 04.12.13 EPHORTE
0 PS1422013 PS 142/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER HELSE OG SOSIAL EPHORTE
0 PS1382013 PS 138/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014 - 2016 EPHORTE
0 PS1402013 PS 140/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Modellkommuneforsøket - Politisk forankring av helhetlig modell. EPHORTE
0 PS1512013 PS 151/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gbnr 9/423, 424 og 8/981 - Skytebane og aktivitetssenter - Behandling av søknad EPHORTE
0 PS1472013 PS 147/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon v/Tore-Christian Gjelsvik (AP) - Drift og vedlikehold av nye idrettshaller EPHORTE
0 PS1452013 PS 145/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Midlertidige undervisningslokaler Hanøy skole og Kleppestø barneskole EPHORTE
0 PS1392013 PS 139/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Organisering av arbeidet med integrering av flyktninger - flyktningtjenesten EPHORTE
0 PS1532013 PS 153/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokale retningslinjer for finansiering av private barnehager i Askøy kommune, for 2014 EPHORTE
0 RS1252013 RS 125/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbakemelding etter tilsyn med Askøy kommune - Helsestasjonstenester barn 0-6 år EPHORTE
0 RS1222013 RS 122/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding: vedrørende elevPCer til alle ungdomsskoleelever EPHORTE
0 RS1212013 RS 121/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regional plan for folkehelse (2014-2025) - høring EPHORTE
0 RS1242013 RS 124/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre 20.november 2013 EPHORTE
0 RS1232013 RS 123/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS1192013 RS 119/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Løypemelding vedr. søknader institusjonsplasser juni - oktober 2013 EPHORTE
0 RS1202013 RS 120/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nærjordmorsenter på Askøy EPHORTE
Versjon:5.2.00