eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 06 20191106 06.11.2019 09:00 Rådhuset Formannskapet Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12019 FO 1/2019 Interpellasjon v/Yngve Fosse (H) - Bruk av Løfjellet - Aktivitet/satelittklubb for bokseinteresserte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO22019 FO 2/2019 Spørrerunden UOL 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS22019 PS 2/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122019 PS 12/2019 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS12019 PS 1/2019 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92019 PS 9/2019 Valg av arbeidsutvalg kulturpris/kulturstipend Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102019 PS 10/2019 Valg av politisk representant til samarbeidsutvalgene ved skolene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72019 PS 7/2019 Videreføring av ordning for interkommunalt tilsyn i barnehagene i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82019 PS 8/2019 Valg av prioriterings komité - 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52019 PS 5/2019 Fastsetting av planprogram kommunedelplan barn og unge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32019 PS 3/2019 Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62019 PS 6/2019 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42019 PS 4/2019 Gbnr 10/18 - Avtale om seksjonering Sjoddien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112019 PS 11/2019 Utsatt sak - Budsjettoppfølging - Effektivisering og innsparing fagavdeling skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS142019 RS 14/2019 Referat SU Hetlevik skole 01.10.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS102019 RS 10/2019 Referat fra SU møte 2.10.19 - Florvåg skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS92019 RS 9/2019 Referat fra SMU-SU - Haugland skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS182019 RS 18/2019 Ask barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg 23.10.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS152019 RS 15/2019 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 16.10.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS172019 RS 17/2019 Tveit barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg 15.10.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS52019 RS 5/2019 Høring - Forslag til endring i forskrift om tilskudd til private barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS72019 RS 7/2019 Høring om forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven - Deling av tilskuddsordningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS132019 RS 13/2019 Referat SU Follese skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS62019 RS 6/2019 Høring - Miljø og helse i barnehage og skoler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS122019 RS 12/2019 Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre 16.10.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS112019 RS 11/2019 Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre 23.09.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS162019 RS 16/2019 Referat samarbeidsutvalget Ask barnehage 23.10.2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS32019 RS 3/2019 Deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS22019 RS 2/2019 Rapport omstillingsprogram Levekår november 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS82019 RS 8/2019 Referat fra møte i Prioriteringskomiteen 2.10.2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS42019 RS 4/2019 Løypemelding søknader institusjonsplasser og omsorgsboliger 1.7. - 30.9.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE