eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 10 17 20191017 17.10.2019 16:00 Rådhuset - ekstraordinært møte Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO502019 FO 50/2019 Spørsmål rettet i kommunestyret - 17.10.2019, av Jann Atle Jenssen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO472019 FO 47/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Forskrift om båndtvang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO492019 FO 49/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) Habilitetsforshold - areal og samfunn - sladdet versjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO482019 FO 48/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Forhold knyttet til Plan 271 - Industriområde - Gbnr 14/2 m.fl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO462019 FO 46/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Yngve Fosse (H) - Bruk av Løfjellet - Aktivitet/satelittklubb for bokseinteresserte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1662019 PS 166/2019 Utsatt PS - Merkostnader på Askøypakkeprosjekt - Skansen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1682019 PS 168/2019 Utsatt PS - Frivilligsentralen - revisjon vedtekter og mandat Frivilligforum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1702019 PS 170/2019 Utsatt PS - Gbnr 6/1201 - Florvåg - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1782019 PS 178/2019 Utsatt PS - Gbnr 9/464 - Felt BBB1 - Kleppe Nedre - Boligbygging - Behandling av klage på dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1802019 PS 180/2019 Utsatt PS - Gbnr 18/2 - Regulert tomt 4, 5, 15 og 16 - Kollevåg - Politisk behandling av søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav om skolekapasitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1642019 PS 164/2019 Utsatt PS - Budsjettoppfølging - Status gjennomføring av effektiviserings- og innsparingstiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1712019 PS 171/2019 Utsatt PS - Gbnr 6/19, 1204, 1205 - Florvåg - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1722019 PS 172/2019 Utsatt PS - Gbnr 15/91, 346, 457, 633, 638, 679 - Søre Haugland - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1732019 PS 173/2019 Utsatt PS - Gbnr 11/30 - Neset - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1742019 PS 174/2019 Utsatt PS - Gbnr 10/46 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1752019 PS 175/2019 Utsatt PS - Gbnr 10/910 - Felt B11 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av klager på dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1762019 PS 176/2019 Utsatt PS - Gbnr 10/911 - Felt B14 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av klage på dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1772019 PS 177/2019 Utsatt PS - Gbnr 10/793 - Felt B1-4 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av klage på dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1652019 PS 165/2019 Utsatt PS - Økonomirapportering etter 2. tertial 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1632019 PS 163/2019 Utsatt PS - Retningslinjer for papirløse møter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1792019 PS 179/2019 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1692019 PS 169/2019 Utsatt PS - Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2019-2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1602019 PS 160/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1612019 PS 161/2019 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1672019 PS 167/2019 Utsatt PS - Plan 236 - Søknad om dispensasjon for redusert opparbeiding av regulert veg, FV 562 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1622019 PS 162/2019 Utsatt PS - Retningslinjer for godtgjørelse til folkevalgte 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS522019 RS 52/2019 Utsatt RS - Oppfølging av forvaltningsrapport - TPO, spesialundervisning og samarbeid med PPT Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512019 RS 51/2019 Utsatt RS - Særlovsgjennomgang internkontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502019 RS 50/2019 Utsatt RS - Ny barnevernslov - Underlagsmateriale til høringsuttale til forslag til ny barnevernslov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492019 RS 49/2019 Utsatt RS - Gbnr 8/999 - Samtykke til ekspropriasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482019 RS 48/2019 Utsatt RS - Status vedrørende oppstart av plan 510 - områdeplan Kleppestø sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472019 RS 47/2019 Utsatt RS - Kostnadsvurdering av Kleppestøplanen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE