eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 08 15 20190815 15.08.2019 09:00 Rådhuset - ekstraordinært møte Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO392019 FO 39/2019 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Forhold knyttet til Plan 351 - Boligformål, gnr.12, bnr.93 m.fl., Follese Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO352019 FO 35/2019 Utsatt FO - Spørsmål rettet i Kommunestyret 15.05.2019 av Rafael Cobo Garrido (SV) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO342019 FO 34/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/ Bård Espelid (Askøylisten) - Oppstart av planprosess for Plan 510- Kleppestø sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO322019 FO 32/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Gjennomføring av Plan 213 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO302019 FO 30/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Torleif Thorsen (H) - Tom kommunal leilighet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO332019 FO 33/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Vegfinansiering utenfor Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO402019 FO 40/2019 Spørsmål rettet i kommunestyrets møte 15.08.2019 av Jann Atle Jensen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO362019 FO 36/2019 Utsatt FO - Spørsmål rettet i Kommunestyret 15.05.2019 v/Bård Espelid (AL) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO312019 FO 31/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Digitalisering av Kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO372019 FO 37/2019 Interpellasjon v/Vigleik Stoveland /Krf) - Angående Grønebrekka og rådmannens informasjon til kommunestyre gjennom saksbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO382019 FO 38/2019 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Forhold knyttet til Plan 334 - Hilleren og Plan 8 - Nede Kleppestø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212019 PS 121/2019 Utsatt PS - Salg av kommunale boliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222019 PS 122/2019 Utsatt PS - Gbnr 7/923, 227 - Anmodning om innløsning av 2 boliger i Myrane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182019 PS 118/2019 Utsatt PS - Idrettsanlegg ved nye Tveit skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162019 PS 116/2019 Utsatt PS - Retningslinjer for utmåling av økonomisk sosialhjelp i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152019 PS 115/2019 Utsatt PS - Justert budsjettendring 1 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272019 PS 127/2019 Finansforvaltning - rapportering pr 30.04.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232019 PS 123/2019 Utsatt PS - Utredning omdannelse av Vann og avløp til kommunalt foretak - KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202019 PS 120/2019 Utsatt PS - Vurdering av rekkefølgekrav om skolekapasitet - generell sak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192019 PS 119/2019 Utsatt PS - Realisering av kommunal eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112019 PS 111/2019 Budsjettoppfølging - Administrasjon og ledelse i Fagavdeling Barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252019 PS 125/2019 Askøyhallene KF - valg av styrerepresentanter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132019 PS 113/2019 Oppfølging budsjett - bruk av kraftfondet til nedbetaling av gjeld Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092019 PS 109/2019 Budsjettoppfølging - effektivisering og innsparing 2019 -2022 Fagavdeling kultur og idrett - Forprosjekt kulturhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292019 PS 129/2019 Mandat for granskning av hendelse i Kleppe Vannverk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082019 PS 108/2019 Budsjettoppfølging - Status gjennomføring av effektiviserings- og innsparingstiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172019 PS 117/2019 Utsatt PS - Oversendelsesforslag fra Kommunestyret - Sjoddien - Strusshamn kultursenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142019 PS 114/2019 Økonomirapportering etter 1. tertial 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122019 PS 112/2019 Oppfølging budsjett - redusere antall læreplasser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262019 PS 126/2019 Finansforvaltning - rapportering pr 31.12.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242019 PS 124/2019 Bosetting av enslig mindreårige flyktninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102019 PS 110/2019 Budsjettoppfølging- Effektivisering ledelse og administrasjon fagavdeling skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS402019 RS 40/2019 Utsatt RS - Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332019 RS 33/2019 Retningslinjer for forslag og oppnevning av representanter til kommunale råd for funksjonshemmede - Valg 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312019 RS 31/2019 Særutskrift Årsmelding og årsregnskap 2018 - Askøy kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342019 RS 34/2019 Prosjektrapport bygg pr 31.3. 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392019 RS 39/2019 Utsatt RS - Høringsbrev - Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352019 RS 35/2019 Partsbrev - Rådmannen orientere om status for ny personvernlov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362019 RS 36/2019 Grunnleggende premiss for nedbemanning - presisering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322019 RS 32/2019 Ikke grunnlag for å gjennomføre lovlighetskontroll av kommunestyret sitt vedtak i PS 23/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372019 RS 37/2019 Utsatt RS - Årsrapport 2018 - Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382019 RS 38/2019 Utsatt RS - Høring - Nasjonal ramme for vindkraft Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE