eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 28 20191128 28.11.2019 17:15 Rådhuset - Valgsaker Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS2332019 PS 233/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2372019 PS 237/2019 Lovlighetskontroll - Utvalg for oppvekst og levekår 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2502019 PS 250/2019 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2452019 PS 245/2019 Driftsassistansen i HDL - Representant og vararepresentant 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2462019 PS 246/2019 Bergen og omland friluftsråd - Valg av medlemmer og varamedlemmer 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2342019 PS 234/2019 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2362019 PS 236/2019 Lovlighetskontroll - Utvalg for teknikk og miljø 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2422019 PS 242/2019 Søknad om permisjon - politisk verv, Ingvild Augestad (KRF) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2402019 PS 240/2019 Fastsetting av planprogram kommunedelplan barn og unge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2432019 PS 243/2019 Askøy kirkelige fellesråd - Valg av representant og vararepresentant 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2442019 PS 244/2019 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - Valg til årsmøterepresentanter og vararepresentanter 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2482019 PS 248/2019 Ask bo og omsorgssenter - Styrerepresentant 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2492019 PS 249/2019 Hordaland barnevernssamband 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2472019 PS 247/2019 Konfliktrådet - Valg av kommunal representant 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2382019 PS 238/2019 Ny behandling av PS 164/19 - Budsjettoppfølging - Status gjennomføring av effektiviserings- og innsparingstiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2412019 PS 241/2019 Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl. - Ny sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2392019 PS 239/2019 Gbnr 10/18 - Avtale om seksjonering Sjoddien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2352019 PS 235/2019 Lovlighetskontroll - Plan 236 - Søknad om dispensasjon for redusert opparbeiding av regulert veg, FV 562 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS582019 RS 58/2019 Byvekstavtale- Endret mandat til forhandlingsutvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS592019 RS 59/2019 Oppsummering Stafettene i 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602019 RS 60/2019 Kleppestøplanen som finansieringsmulighet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS612019 RS 61/2019 Høringsuttalelse NOU2019:9 fra kalveskinn til datasjø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE