eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst - Utgått Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 10 02 20191002 02.10.2019 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst - Utgått
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO82019 FO 8/2019 Spørrerunden UFO 02.10.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742019 PS 74/2019 Revisjon av skolenes utleiereglement Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802019 PS 80/2019 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712019 PS 71/2019 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722019 PS 72/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772019 PS 77/2019 Antimobbeprisen - Et hjerte mot mobbing Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812019 PS 81/2019 Vedlikeholdsplan skoler 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752019 PS 75/2019 Handlingsplan for Askøy Folkebibliotek 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822019 PS 82/2019 Gbnr 19/404 mfl - Hanøy skole - etablering av ekstra uteareal - enighet med nabo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762019 PS 76/2019 Politisk møteplan 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832019 PS 83/2019 Kvalitetsmelding 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732019 PS 73/2019 Budsjettoppfølging - Effektivisering og innsparing fagavdeling skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1122019 RS 112/2019 Kongebesøk Askøy kommune 2019 - program - deltakelse og økonomi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1172019 RS 117/2019 Møtereferat Samarbeidsutvalget Ramsøy barnehage 10.09.2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1162019 RS 116/2019 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 23.08.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1132019 RS 113/2019 Referat styremøte Frivilligsentralen 11.06.2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1112019 RS 111/2019 Fagdag skole 2019 - melding til UFO Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1062019 RS 106/2019 Høring - Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1202019 RS 120/2019 Erdal Idrettsplass Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1032019 RS 103/2019 Prosjektrapport bygg pr 1.9 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1192019 RS 119/2019 Referat - Samarbeidsutvalget - 11.9.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1052019 RS 105/2019 Høring - Innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1042019 RS 104/2019 Implementering av alternativ, supplerende kommunikasjon (ASK) i askøybarnehagene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1072019 RS 107/2019 Skoleskyss, særlig farlig skolevei Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1182019 RS 118/2019 Furuly barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg 16.09.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1152019 RS 115/2019 Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre 23.08.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1102019 RS 110/2019 Melding- Verdensdagen for psykisk helse 2019 - markeringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1082019 RS 108/2019 Høring - Forslag til lov om integrering og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1142019 RS 114/2019 Ungdomsråd er lovpålagt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1092019 RS 109/2019 Høring om fritt skolevalg til videregående skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE