eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 07 20190307 07.03.2019 17:15 Rådhuset - ekstraordinært møte Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO62019 FO 6/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Digitalisering av Kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO72019 FO 7/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Torleif Thorsen (H) - Tom kommunal leilighet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO82019 FO 8/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Budsjettilpasning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO92019 FO 9/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) Kostra-tall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO122019 FO 12/2019 Spørsmål rettet i Kommunestyret 07.03.2019 av Jann Atle Jensen (DEM) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO102019 FO 10/2019 Spørsmål rettet i kommunestyret 13.12.2018 og 07.02.2019 av Jann Atle Jensen (DEM) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO112019 FO 11/2019 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Plan 350 - Status for vedtak i sak PS 77/18 - Ekspropriasjon for gjennomføring av plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292019 PS 29/2019 Utsatt PS - Kvalitetsmelding Barnehage 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232019 PS 23/2019 Budsjettoppfølging - Effektivisering og innsparing 2019-22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252019 PS 25/2019 Endring av selskapsvedtekter og navn for interkommunalt selskap opprettet for den lovpålagte del av havnevirksomheten i Bergensregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342019 PS 34/2019 Gebyrer og betalingssatser for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262019 PS 26/2019 Utsatt PS - Avtale om kjøp av eiendom til omsorgsboliger i Olaviken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282019 PS 28/2019 Utsatt PS - Organisering Frivilligsentralen i Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322019 PS 32/2019 Utsatt PS - Bosetting av flyktninger 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272019 PS 27/2019 Utsatt PS - Plan 391 - Horgar, gbnr. 10/910 m.fl., Stongafjellet - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332019 PS 33/2019 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222019 PS 22/2019 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS242019 PS 24/2019 Endret økonomiplan 2019 - 2021, justert budsjett 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302019 PS 30/2019 Utsatt PS - Handlingsplan kommunale veger 2019-2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312019 PS 31/2019 Utsatt PS - Handlingsplan for trafikksikring 2019-2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212019 PS 21/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72019 RS 7/2019 Utsatt RS - Premisser og virkemidler for nedbemanning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52019 RS 5/2019 Særutskrift Gebyrer og betalingssatser for 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102019 RS 10/2019 Status beboere på Grønebrekka Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92019 RS 9/2019 Utsatt RS - Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82019 RS 8/2019 Utsatt RS - Stafett for livet på Ravnanger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62019 RS 6/2019 Utsatt RS - Reviderte gebyrer og betalingssatser for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE