eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 15 20190515 15.05.2019 15:30 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO262019 FO 26/2019 Interpellasjon v/ Bård Espelid (Askøylisten) - Oppstart av planprosess for Plan 510- Kleppestø sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO242019 FO 24/2019 Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Vegfinansiering utenfor Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO222019 FO 22/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Torleif Thorsen (H) - Tom kommunal leilighet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO252019 FO 25/2019 Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Gjennomføring av Plan 213 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO232019 FO 23/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Digitalisering av Kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602019 PS 60/2019 Budsjettoppfølging - Styrke helsesøstertjeneste for familieveiledning i utsatte familier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612019 PS 61/2019 Budsjettoppfølging -Etablering av Home-Start og Barnas stasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802019 PS 80/2019 Fremdriftsplan for søknad om endret utslippstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642019 PS 64/2019 Budsjettoppfølging - vedlikeholdsplan skoler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592019 PS 59/2019 Budsjettoppfølging - Helse og omsorg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682019 PS 68/2019 Gebyrer etter plan og bygningsloven og gebyrregulativ for brann og feiing Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772019 PS 77/2019 Utsatt PS - Oversendelsesforslag fra Kommunestyret - Sjoddien - Strusshamn kultursenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572019 PS 57/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS582019 PS 58/2019 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS862019 PS 86/2019 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722019 PS 72/2019 Målform folkeavstemming Fauskanger stemmekrets Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732019 PS 73/2019 Askøy kommunes eierposisjon i Nedre Kleppe Grunneigarlag as Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822019 PS 82/2019 Salg av kommunale boliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832019 PS 83/2019 Utredning omdannelse av Vann og avløp til kommunalt foretak - KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712019 PS 71/2019 Driftstilskudd Askøy Revmatikerforbund og Radio Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662019 PS 66/2019 Budsjettoppfølging - åpningstider barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652019 PS 65/2019 Budsjettoppfølging - effektivisering og innsparing 2019-22 fagavdeling kultur og idrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632019 PS 63/2019 Budsjettoppfølging - Omsorgsbolig Olaviken - Strømsnes omsorgssenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842019 PS 84/2019 Regnbueflagg. Fullmakt til ordfører Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812019 PS 81/2019 Gbnr 10/18 -Intensjonsavtale om seksjonering i Sjoddien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622019 PS 62/2019 Budsjettoppfølging - Kjøp av institusjonsplasser på Askøy øst Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852019 PS 85/2019 Fritak politisk verv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742019 PS 74/2019 Idrettsanlegg ved nye Tveit skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872019 PS 87/2019 Avhending av Forsvarets eiendom Skarvøy og Pariserholmen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782019 PS 78/2019 Utsatt PS - Innsamling av husholdningsavfall - uttalelse fra Askøy kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692019 PS 69/2019 Justert budsjettendring 1 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702019 PS 70/2019 Retningslinjer for utmåling av økonomisk sosialhjelp i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672019 PS 67/2019 Budsjettoppfølging - Sommerstengte barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752019 PS 75/2019 Utsatt PS - Realisering av kommunal eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762019 PS 76/2019 Utsatt PS - Gbnr 7/923, 227 - Anmodning om innløsning av 2 boliger i Myrane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792019 PS 79/2019 Utsatt PS - Vurdering av rekkefølgekrav om skolekapasitet - generell sak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS252019 RS 25/2019 Høring - Nasjonal ramme for vindkraft Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232019 RS 23/2019 Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222019 RS 22/2019 Årsrapport 2018 - Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242019 RS 24/2019 Høringsbrev - Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE