eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 04 04 20190404 04.04.2019 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO142019 FO 14/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Torleif Thorsen (H) - Tom kommunal leilighet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO202019 FO 20/2019 Spørsmål rettet i Kommunestyret 04.04.2019 v/Inge Abrahamsen (RØDT) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO162019 FO 16/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) Kostra-tall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO172019 FO 17/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Plan 350 - Status for vedtak i sak PS 77/18 - Ekspropriasjon for gjennomføring av plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO182019 FO 18/2019 Utsatt FO - Spørsmål rettet i kommunestyret 13.12.2018 og 07.02.2019 av Jann Atle Jensen (DEM) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO212019 FO 21/2019 Spørsmål rettet i Kommunestyret 04.04.2019 v/Jannicke Bergesen Clarke (AP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO192019 FO 19/2019 Utsatt FO - Spørsmål rettet i Kommunestyret 07.03.2019 av Jann Atle Jensen (DEM) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO152019 FO 15/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Budsjettilpasning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO132019 FO 13/2019 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Digitalisering av Kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372019 PS 37/2019 Lovlighetskontroll - Endret økonomiplan 2019 - 2022, justert budsjett 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382019 PS 38/2019 Utsatt PS - Kostnadsutvikling og økonomiske rammebetingelser for utbedring av Horsøyvegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422019 PS 42/2019 Eldrerådet - suppleringsvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442019 PS 44/2019 Digitaliseringsstrategi for Askøy kommune 2019 - 2022. Revidert Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502019 PS 50/2019 Anmodning om innløsning av 2 boliger i Myrane - gbnr 7/923, 227 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522019 PS 52/2019 Oppfølging - Kystverkets avhending av moloer på Ramsøy og Follese Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542019 PS 54/2019 Oppfølging budsjett -innsparing i 2019 politisk styring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552019 PS 55/2019 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362019 PS 36/2019 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS352019 PS 35/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS492019 PS 49/2019 Idrettsanlegg Myrane - Romprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482019 PS 48/2019 Realisering av kommunal eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432019 PS 43/2019 Veteranplan for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532019 PS 53/2019 Oversendelsesforslag fra Kommunestyret - Sjoddien - Strusshamn kultursenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452019 PS 45/2019 Plan 410 - Fureneset sør, Kolllevåg - Gbnr 18/233 mfl - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392019 PS 39/2019 Utbedring av Horsøyvegen - videre arbeider Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512019 PS 51/2019 Vurdering av rekkefølgekrav om skolekapasitet - generell sak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462019 PS 46/2019 Utsatt PS - Handlingsplan kommunale veger 2019-2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412019 PS 41/2019 Utsatt PS - Bosetting av flyktninger 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472019 PS 47/2019 Utsatt PS - Kvalitetsmelding Barnehage 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402019 PS 40/2019 Ledig stilling som barnevernsleder - utlysing Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562019 PS 56/2019 Innsamling av husholdningsavfall - uttalelse fra Askøy kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS202019 RS 20/2019 Orientering til kommunestyret - Partsbrev «Sak fra kommunestyret angående Losjehuset på Follese» fra møte i kontrollutvalget 21.02.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182019 RS 18/2019 Sameiet Munkebotn Skyte og Aktivitetsenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112019 RS 11/2019 Utsatt RS - Høring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172019 RS 17/2019 Prosjekt/forvaltningsrapport VA 31. desember 2018. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162019 RS 16/2019 Prosjektrapport bygg pr. 31.12.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132019 RS 13/2019 Utsatt RS - Premisser og virkemidler for nedbemanning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212019 RS 21/2019 Handlingsplan for oppfølging etter forvaltningsrevisjon saksforberedelse og vedtaksoppfølging - forsinket framdrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192019 RS 19/2019 Høringsbrev - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122019 RS 12/2019 Utsatt RS - Reviderte gebyrer og betalingssatser for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142019 RS 14/2019 Utsatt RS -Status beboere på Grønebrekka Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152019 RS 15/2019 Utsatt RS - Stafett for livet på Ravnanger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE