eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 04 11 20190411 11.04.2019 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO72019 FO 7/2019 Spørrerunden UTM 11.04.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822019 PS 82/2019 Oppstart områdeplan Kleppestø - Valg av saksordfører Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792019 PS 79/2019 Plan 367 - Gbnr 6/16 - Omregulering Sandvika, Florvåg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892019 PS 89/2019 Idrettsanlegg ved nye Tveit skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782019 PS 78/2019 Gbnr 33/9 - Heggernes - Parkeringsplass - Behandling av klage på tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812019 PS 81/2019 1.gangsbehandling - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902019 PS 90/2019 Utredning omdannelse av Vann og avløp til kommunalt foretak - KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772019 PS 77/2019 Gbnr 7/941 - Kleppestø - Oppføring av enebolig - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802019 PS 80/2019 Plan 345 - Vurdering av trasé Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862019 PS 86/2019 Salg av kommunale boliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842019 PS 84/2019 Definering av skolekapasitet - undervisningspaviljonger Haugland skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912019 PS 91/2019 Fremdriftsplan for søknad om endret utslippstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882019 PS 88/2019 Budsjettoppfølging - vedlikeholdsplan skoler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932019 PS 93/2019 Gebyrer etter plan og bygningsloven og gebyrregulativ for brann og feiing Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732019 PS 73/2019 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742019 PS 74/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922019 PS 92/2019 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762019 PS 76/2019 Gbnr 24/13 - Stien - Bruksendring og oppdeling av boenhet - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852019 PS 85/2019 Vegnr. 1217 Herdlavegen - Nytt vegnavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872019 PS 87/2019 Gbnr 10/18 - Intensjonsavtale om seksjonering i Sjoddien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832019 PS 83/2019 Utsatt sak - Definering av skolekapasitet - undervisningspaviljonger Florvåg skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752019 PS 75/2019 Utsatt for befaring - Gbnr 21/604 - Davanger - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS322019 RS 32/2019 Gbnr 12/471, 1407, 1767 - Stadfester Askøy kommune sitt vedtak av 31.10.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352019 RS 35/2019 Høring - Forslag om endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302019 RS 30/2019 Gbnr 19/15 - Hanøy - Fradeling av tomter og oppføring av naust - Fylkesmannen omgjør vedtak om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362019 RS 36/2019 Forslag til endringer i byggteknisk forskrift TEK17 - Brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292019 RS 29/2019 Gbnr 21/571 - Fradeling - Fylkesmannen opphever avslag på søknad om fradeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332019 RS 33/2019 Gbnr 10/515 - Fylkesmannen i Vestland stadfester Askøy kommune sitt vedtak av 25.01.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312019 RS 31/2019 Gbnr 10/515 - Kopi - Fylkesmannen i Vestland tar ikke begjæring om omgjøring til følge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342019 RS 34/2019 Årsrapport 2018 - Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372019 RS 37/2019 Årsrapport - Tilsyn med forsøpling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE