eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst - Utgått Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 05 20190605 05.06.2019 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst - Utgått
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO62019 FO 6/2019 Spørrerunden UFO 05.06.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552019 PS 55/2019 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492019 PS 49/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502019 PS 50/2019 Askøy kommunes delegasjonsreglement - reglement for folkevalgte organ. Kommunestyreperioden 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532019 PS 53/2019 Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2019-2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562019 PS 56/2019 Utredning skoler Erdal - svar på UTM-sak PS 42/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512019 PS 51/2019 Budsjettoppfølging - Administrasjon og ledelse i Fagavdeling barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522019 PS 52/2019 Utsatt sak - Definering av skolekapasitet - undervisningspaviljonger Haugland skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542019 PS 54/2019 Fritak fra verv - Elin Brandt Ådlandsvik - SU Træet skule Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482019 PS 48/2019 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS812019 RS 81/2019 Referat SU/SMU Hop skole 24.04.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS692019 RS 69/2019 Oppfølging av forvaltningsrapport - TPO, spesialundervisning og samarbeid med PPT Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS722019 RS 72/2019 Oversendelsesforslag til rådmannen og UFO - Gbnr 1/31 Ask - overvannsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS702019 RS 70/2019 Høring - Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS672019 RS 67/2019 Rapportering 1. halvår 2019 - Tilsynsarbeid miljørettet helsevern i barnehager og skoler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS772019 RS 77/2019 Årsrapport 2018 - Bergen og Omland Friluftsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS832019 RS 83/2019 Fwd: Vedrørende K/sak 23-19 Askøy kommune - Effektivisering og innsparing 2019-22 fagavd. skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS802019 RS 80/2019 Årsmelding for ungdommens kommunestyre 2018-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS792019 RS 79/2019 Strusshamn musikkforening - søknad elitestøtte 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS782019 RS 78/2019 Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS732019 RS 73/2019 Orientering om skoleeier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS662019 RS 66/2019 Orientering tilsyn med introduksjonsloven - individuell plan. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS682019 RS 68/2019 Melding - Rapport fra fylkesmannens tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn med miljøretta helsevern i barnehager og skular - Askøy kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS752019 RS 75/2019 Notat - status arbeid med skolemiljø i Askøyskolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS762019 RS 76/2019 Partsforklaring fra tidligere styreleder Frivilligsentralen og fagsjef kultur og idrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS742019 RS 74/2019 Høring - Krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS822019 RS 82/2019 Oppdatert status økonomi sjoddien. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS712019 RS 71/2019 Status dialog med FOLK etter K-sak 147/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE