eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst - Utgått Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 08 20190508 08.05.2019 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst - Utgått
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO52019 FO 5/2019 Spørrerunden UFO 08.05.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422019 PS 42/2019 Oppfølging budsjett - Redusere antall læreplasser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412019 PS 41/2019 Årsmelding og regnskap 2018 - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402019 PS 40/2019 Årsmelding og årsregnskap 2018 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432019 PS 43/2019 Budsjettoppfølging- Effektivisering ledelse og administrasjon fagavdeling skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392019 PS 39/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382019 PS 38/2019 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452019 PS 45/2019 Budsjettoppfølging - effektivisering og innsparing 2019 -2022 Fagavdeling kultur og idrett - Forprosjekt kulturhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442019 PS 44/2019 Budsjettoppfølging - spesialpedagogisk hjelp barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462019 PS 46/2019 Avhending av Forsvarets eiendom Skarvøy og Pariserholmen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472019 PS 47/2019 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS582019 RS 58/2019 Referat styremøte Frivilligsentralen 18.02.2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS532019 RS 53/2019 Notat - oversikt videreutdanning i Askøyskolen fra 2015-2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502019 RS 50/2019 Prosjektrapport bygg pr 31.3. 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS632019 RS 63/2019 Referat SU- møte Træet skule 11.04.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS612019 RS 61/2019 Referat SU 9.april - Kleppestø barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS592019 RS 59/2019 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 09.04.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS642019 RS 64/2019 Referat fra møte i AMU-Su - Haugland skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572019 RS 57/2019 Referat styremøte Frivilligsentralen 21.01.2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562019 RS 56/2019 Årsrapport 2018 - Frivilligsentralen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512019 RS 51/2019 Budsjettoppfølging - Utsettelse av utredning Erdal barneskole og Erdal ungdomsskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS522019 RS 52/2019 Ledelse i Askøyskolen - notat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602019 RS 60/2019 Samarbeidsutvalg 11.oktober - Kleppestø barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552019 RS 55/2019 Presiseringer etter vedtak i K-sak 49/19 - 04.04.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS652019 RS 65/2019 Alle treng ein venn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS542019 RS 54/2019 Evaluering mat i barnehagene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS622019 RS 62/2019 Ramsøy barnehage - Referat samarbeidsutvalg 9.04.19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE