eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst - Utgått Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 04 10 20190410 10.04.2019 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst - Utgått
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO42019 FO 4/2019 Spørrerunde UFO 10.04.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322019 PS 32/2019 Gbnr 10/18 - Intensjonsavtale om seksjonering i Sjoddien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312019 PS 31/2019 Idrettsanlegg ved nye Tveit skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302019 PS 30/2019 Budsjettoppfølging - vedlikeholdsplan skoler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362019 PS 36/2019 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342019 PS 34/2019 Driftstilskudd Askøy Revmatikerforbund og Radio Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372019 PS 37/2019 Budsjettoppfølging - Sommerstengte barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332019 PS 33/2019 Budsjettoppfølging - effektivisering og innsparing 2019-22 fagavdeling kultur og idrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272019 PS 27/2019 Utsatt sak - Definering av skolekapasitet - undervisningspaviljonger Florvåg skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352019 PS 35/2019 Kommunedelplan barn og unge- forslag til planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262019 PS 26/2019 Målform folkeavstemming Fauskanger valgkrets Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282019 PS 28/2019 Definering av skolekapasitet - undervisningspaviljonger Haugland skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292019 PS 29/2019 Budsjettoppfølging - åpningstider barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252019 PS 25/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242019 PS 24/2019 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS422019 RS 42/2019 Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372019 RS 37/2019 Søknad om skjønnsmidler - Kompetanseløft for assistenter og fagarbeidere - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452019 RS 45/2019 Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre 20.03.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362019 RS 36/2019 Søknad om skjønnsmidler til fornyings - og innovasjonsprosjekt i Askøy kommune, Fagavdeling Barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342019 RS 34/2019 Referat fra årsmøte i Frivilligsentralen 25.03.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382019 RS 38/2019 Høring - NOU 2018:13 - Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352019 RS 35/2019 Soverutiner i barnehagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412019 RS 41/2019 Innkalling til årsmøte - Torsdag 21.03.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392019 RS 39/2019 Folkehelseprofil Askøy kommune 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442019 RS 44/2019 Reviderte vedtekter for ungdommens kommunestyre januar 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492019 RS 49/2019 Til politikarar i Askøy kommune - 1. klasse Kleppe skule haust 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472019 RS 47/2019 Referater fra SU og SMU - Strusshamn skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432019 RS 43/2019 Referat fra møte i UKS 20.02.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332019 RS 33/2019 Svar på høyringsutkast til felles anleggs- og tildelingspolitikk for spelemidlar til fysisk aktivitet for Vestland fylkeskommune 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322019 RS 32/2019 Kongebesøk Askøy 20.juni 2019 - kostnader Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462019 RS 46/2019 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 20.03.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312019 RS 31/2019 Forespørsel - Tilskudd - Mesterskap Ravnanger Idrettspark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302019 RS 30/2019 Prosjektrapport bygg pr. 31.12.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482019 RS 48/2019 Innspill fra Ask barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402019 RS 40/2019 Innkalling til årsmøte 21.03.2019 i Bergen og Omlands Friluftsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE