eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for levekår - Utgått Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 04 20190604 04.06.2019 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for levekår - Utgått
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO62019 FO 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunde 04.06.2019 - UFL EPHORTE
0 PS432019 PS 43/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut MELDINGER EPHORTE
0 PS362019 PS 36/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS402019 PS 40/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Askøy kommunes delegasjonsreglement - reglement for folkevalgte organ. Kommunestyreperioden 2019 - 2023 EPHORTE
0 PS392019 PS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2019-2022 EPHORTE
0 PS412019 PS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bosetting av enslig mindreårige flyktninger EPHORTE
0 PS422019 PS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknader fra ideelle og sosiale organisasjoner - Behandling av innkommende søknader pr. 1. mai 2019 EPHORTE
0 PS372019 PS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rekruttering og stabilisering av fastleger i Askøy EPHORTE
0 PS352019 PS 35/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS382019 PS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettoppfølging - Aktivitetstilpasning Flyktningtjenesten EPHORTE
0 RS472019 RS 47/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapportering 1. halvår 2019 - Tilsynsarbeid miljørettet helsevern i barnehager og skoler EPHORTE
0 RS422019 RS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statusrapport programmene Levekår EPHORTE
0 RS432019 RS 43/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering tilsyn med introduksjonsloven - individuell plan. EPHORTE
0 RS412019 RS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding for ungdommens kommunestyre 2018-2019 EPHORTE
0 RS492019 RS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Løypemelding barneverntjenesten EPHORTE
0 RS462019 RS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Partsforklaring fra tidligere styreleder Frivilligsentralen og fagsjef kultur og idrett EPHORTE
0 RS452019 RS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om deltakelse i boligsosialt utviklingsarbeid 2019-2020 EPHORTE
0 RS442019 RS 44/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Løypemelding søknader institusjonsplasser og omsorgsbolig 1.1. - 31.3.19 EPHORTE
0 RS482019 RS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding - Rapport fra fylkesmannens tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn med miljøretta helsevern i barnehager og skular - Askøy kommune. EPHORTE
Versjon:5.2.00