eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 11 13 20131113 13.11.2013 09:00 Fauskanger barne - og ungdomsskole Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1262013 PS 126/2013 MELDINGER SKOLE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292013 PS 129/2013 MELDINGER KULTUR Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192013 PS 119/2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182013 PS 118/2013 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272013 PS 127/2013 Kvalitetsmelding skole 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322013 PS 132/2013 Spørrerunde UOL 13.11.2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202013 PS 120/2013 Budsjett 2014 / Økonomiplan 2014-2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302013 PS 130/2013 Nytt kulturhus Askøy skisserapport 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252013 PS 125/2013 Handlingsplan mot barnefattigdom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242013 PS 124/2013 Etablering av LAR senter i Askøy kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212013 PS 121/2013 Askøy Seilforening - Søknad om kommunal garanti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232013 PS 123/2013 Høring - Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om bekyttelse av barn m.m. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332013 PS 133/2013 Helseverngodkjenning av skoler - Status pr 19.09.13 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312013 PS 131/2013 Kommunedelplan kultur og idrett 2014 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222013 PS 122/2013 MELDINGER HELSE OG SOSIAL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282013 PS 128/2013 MELDINGER BARNEHAGE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352013 PS 135/2013 Videreutvikling av Granen m.fl. - Strusshamn kultursenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1022013 RS 102/2013 Ad. budsjett 2013, økonomiplan 2013-2016, intensjonsforslag 17, skoleskyss Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1072013 RS 107/2013 Plan for rekruttering av pedagogisk personal til barnehagene på Askøy Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1112013 RS 111/2013 Referat fra møte mellom ordfører/rådmann og Askøy sang og musikksamskipnad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1122013 RS 112/2013 Referat fra møte mellom ordfører/rådmann og Idrettsrådet i Askøy Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS942013 RS 94/2013 Lærlingstrykk nr. 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS962013 RS 96/2013 Informasjon om smålotteri og offentlig skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1042013 RS 104/2013 Elevtallsutvikling høsten 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS972013 RS 97/2013 Ber om at sak om leirskoleordning vurderes på nytt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1062013 RS 106/2013 Forskrift skolerute i Askøy 2014/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS902013 RS 90/2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS912013 RS 91/2013 Høring - Endring i alkohollovgivningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1172013 RS 117/2013 Protokoll 11.11.13 - RFH Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1142013 RS 114/2013 Avtale Sjekkliste for Cruise in C 2014.doc Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1102013 RS 110/2013 ELEVOPPTAK OG VENTELISTER I ASKØY KULTURSKOLE 2013-14. KOSTNADER FORBUNDET MED ØKNING AV KULTURSKOLETILBUDET Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1032013 RS 103/2013 Oversendelsesforslag fra Kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1162013 RS 116/2013 Møteprotokoll fra Likestilling- og mangfoldsutvalget 11.11.2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS952013 RS 95/2013 Læringstrykk nr 8 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1082013 RS 108/2013 Høring - Forskriftsendring om likeverdig behandling av barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS882013 RS 88/2013 Høring av forslag til en ny forskrift om bevilling for tobakkssalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS892013 RS 89/2013 Høring - Endring av forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS852013 RS 85/2013 Opprettelse av nye fastlegehjemler- melding UOL Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1092013 RS 109/2013 Høring av forslag til endringer i barnehageloven - Utvidelse av retten til barnehageplass og innføring av minimun to årlige barnehageopptak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS922013 RS 92/2013 Redningsselskapets nautiske mil dugnad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1002013 RS 100/2013 Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS872013 RS 87/2013 Oversending av rapport - Tilsyn med Askøy kommune - Helsestasjonstenester barn 0-6 år Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS992013 RS 99/2013 Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre 18.oktober 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS932013 RS 93/2013 VS: Vi oppfordrer din kommune til gjøre som Oslo, Bergen og Trondheim. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS982013 RS 98/2013 Merknad til kutt i leirskoleordning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1052013 RS 105/2013 Rektorskriv juni 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1012013 RS 101/2013 Avvik liten skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS862013 RS 86/2013 Oversendelse av rapport etter tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1182013 RS 118/2013 Protokoll ELR 11.11.13 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1152013 RS 115/2013 Tveit Skole - Vedrørende godkjenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1132013 RS 113/2013 Møtereferat 6 IKKUS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE