eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 11 13 20131113 13.11.2013 09:00 Fauskanger barne - og ungdomsskole Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1262013 PS 126/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER SKOLE EPHORTE
0 PS1292013 PS 129/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER KULTUR EPHORTE
0 PS1192013 PS 119/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS1182013 PS 118/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS1272013 PS 127/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalitetsmelding skole 2013 EPHORTE
0 PS1322013 PS 132/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunde UOL 13.11.2013 EPHORTE
0 PS1202013 PS 120/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2014 / Økonomiplan 2014-2017 EPHORTE
0 PS1302013 PS 130/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nytt kulturhus Askøy skisserapport 2013 EPHORTE
0 PS1252013 PS 125/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsplan mot barnefattigdom EPHORTE
0 PS1242013 PS 124/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av LAR senter i Askøy kommune EPHORTE
0 PS1212013 PS 121/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Askøy Seilforening - Søknad om kommunal garanti EPHORTE
0 PS1232013 PS 123/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om bekyttelse av barn m.m. EPHORTE
0 PS1332013 PS 133/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Helseverngodkjenning av skoler - Status pr 19.09.13 EPHORTE
0 PS1312013 PS 131/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan kultur og idrett 2014 - 2024 EPHORTE
0 PS1222013 PS 122/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER HELSE OG SOSIAL EPHORTE
0 PS1282013 PS 128/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER BARNEHAGE EPHORTE
0 PS1352013 PS 135/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Videreutvikling av Granen m.fl. - Strusshamn kultursenter EPHORTE
0 RS1022013 RS 102/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ad. budsjett 2013, økonomiplan 2013-2016, intensjonsforslag 17, skoleskyss EPHORTE
0 RS1072013 RS 107/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plan for rekruttering av pedagogisk personal til barnehagene på Askøy EPHORTE
0 RS1112013 RS 111/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte mellom ordfører/rådmann og Askøy sang og musikksamskipnad EPHORTE
0 RS1122013 RS 112/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte mellom ordfører/rådmann og Idrettsrådet i Askøy EPHORTE
0 RS942013 RS 94/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lærlingstrykk nr. 7 EPHORTE
0 RS962013 RS 96/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om smålotteri og offentlig skole EPHORTE
0 RS1042013 RS 104/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Elevtallsutvikling høsten 2013 EPHORTE
0 RS972013 RS 97/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ber om at sak om leirskoleordning vurderes på nytt EPHORTE
0 RS1062013 RS 106/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forskrift skolerute i Askøy 2014/15 EPHORTE
0 RS902013 RS 90/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere EPHORTE
0 RS912013 RS 91/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endring i alkohollovgivningen EPHORTE
0 RS1172013 RS 117/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll 11.11.13 - RFH EPHORTE
0 RS1142013 RS 114/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avtale Sjekkliste for Cruise in C 2014.doc EPHORTE
0 RS1102013 RS 110/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ELEVOPPTAK OG VENTELISTER I ASKØY KULTURSKOLE 2013-14. KOSTNADER FORBUNDET MED ØKNING AV KULTURSKOLETILBUDET EPHORTE
0 RS1032013 RS 103/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelsesforslag fra Kommunestyret EPHORTE
0 RS1162013 RS 116/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll fra Likestilling- og mangfoldsutvalget 11.11.2013 EPHORTE
0 RS952013 RS 95/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Læringstrykk nr 8 2013 EPHORTE
0 RS1082013 RS 108/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forskriftsendring om likeverdig behandling av barnehager EPHORTE
0 RS882013 RS 88/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag til en ny forskrift om bevilling for tobakkssalg EPHORTE
0 RS892013 RS 89/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Endring av forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven EPHORTE
0 RS852013 RS 85/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Opprettelse av nye fastlegehjemler- melding UOL EPHORTE
0 RS1092013 RS 109/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag til endringer i barnehageloven - Utvidelse av retten til barnehageplass og innføring av minimun to årlige barnehageopptak EPHORTE
0 RS922013 RS 92/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Redningsselskapets nautiske mil dugnad EPHORTE
0 RS1002013 RS 100/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS872013 RS 87/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversending av rapport - Tilsyn med Askøy kommune - Helsestasjonstenester barn 0-6 år EPHORTE
0 RS992013 RS 99/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre 18.oktober 2013 EPHORTE
0 RS932013 RS 93/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut VS: Vi oppfordrer din kommune til gjøre som Oslo, Bergen og Trondheim. EPHORTE
0 RS982013 RS 98/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Merknad til kutt i leirskoleordning EPHORTE
0 RS1052013 RS 105/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rektorskriv juni 2013 EPHORTE
0 RS1012013 RS 101/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avvik liten skole EPHORTE
0 RS862013 RS 86/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av rapport etter tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2013 EPHORTE
0 RS1182013 RS 118/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll ELR 11.11.13 EPHORTE
0 RS1152013 RS 115/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tveit Skole - Vedrørende godkjenning EPHORTE
0 RS1132013 RS 113/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat 6 IKKUS EPHORTE
Versjon:5.2.00