eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 12 13 20181213 13.12.2018 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO382018 FO 38/2018 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Vannmangel i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO372018 FO 37/2018 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Nålaneset ved Strømsnesvannet - Askøy øst Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO422018 FO 42/2018 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Endringer i reguleringsplan som ikke kan dokumenteres med vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO392018 FO 39/2018 Utsatt FO - Interpellasjon v/ Bård Espelid (Askøylisten) - Kommunens oppfølging av innmeldte avvik på byggetillatelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO412018 FO 41/2018 Utsatt FO - Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) - Søknader og tildelinger i sykehjem og omsorgsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO402018 FO 40/2018 Utsatt FO - Interpellasjon v/ Bård Espelid (Askøylisten) - Vedlikehold demninger Vestravatnet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1442018 PS 144/2018 Utsatt PS - Kvalitetsmelding skole 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392018 PS 139/2018 Nye Herdla museum - avtale om drift av muséet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1572018 PS 157/2018 Plan 293 - Berland, gbnr 34/1 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1562018 PS 156/2018 Plan 262 - Slåtteviken, gbnr. 19/83 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432018 PS 143/2018 Ask Bo- og omsorgssenter - Søknad om endring av garanti til selvskyldnergaranti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352018 PS 135/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362018 PS 136/2018 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1582018 PS 158/2018 Plan 346 - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1612018 PS 161/2018 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1592018 PS 159/2018 Skoleprosjekter Erdal - status og mulige alternativer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1452018 PS 145/2018 Utsatt PS - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - En eller to dagers valg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1602018 PS 160/2018 Erdal gravplass - finansiering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1472018 PS 147/2018 Utsatt PS - Prosess videre med Follese gamle barnehage, etter innspill fra flere aktører Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1502018 PS 150/2018 Utsatt PS - Kostnadsutvikling og økonomiske rammebetingelser for utbedring av Horsøyvegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1482018 PS 148/2018 Utsatt PS - Beredskapsplan for Askøybroen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372018 PS 137/2018 Utsatt PS - Utvidelse og ombygging av Kleppevegen 23 B, Kleppevegen bofellesskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1522018 PS 152/2018 Utsatt PS - Omdisponering av midler i forbindelse med asbestfunn ved Hanøy skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1552018 PS 155/2018 Gbnr 21/631 - Søknad om fritak for eiendomsskatt 2018 etter § 7 a Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382018 PS 138/2018 Renovasjonsgebyr 2019 - BIR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1462018 PS 146/2018 Utsatt PS - Prosjekt Juvik - Ravnanger - forslag til kostnadsbesparende tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412018 PS 141/2018 Utsatt PS - Politisk møteplan 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1542018 PS 154/2018 Utsatt PS - Finansiering av sommerfullmakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1532018 PS 153/2018 Utsatt PS - Gbnr 7/406 Rundetårnet - avløpsløsning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402018 PS 140/2018 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019 - 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1492018 PS 149/2018 Utsatt PS - Justering mellom hovedprosjekt i budsjett 2018 - vann og avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422018 PS 142/2018 Plan 343 - Forretningsområde Juvikflaten øst, gbnr. 9/121, 212 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS462018 RS 46/2018 Særutskrift Organisering av bosetting enslige mindreårige flyktninger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452018 RS 45/2018 Høring - Forslag til endringer i veglova, plan- og bygningsloven, vegtrafikkloven, yrkestransportloven, skatteforvaltningsloven og matrikkellova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432018 RS 43/2018 Utsatt RS - Prosjektrapport bygg pr 01.09.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422018 RS 42/2018 Utsatt RS - Halvårsrapport 2018 - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402018 RS 40/2018 Utsatt RS - Særutskrift Overføringsledning fra Askevann til Ingersvann - finansiering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412018 RS 41/2018 Utsatt RS - Særutskrift Finansforvaltning - rapportering pr 31.08.2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472018 RS 47/2018 Anmodning - Bosetting av flyktninger i 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442018 RS 44/2018 Vurdering av trinnvis utbygging Haugland skole oppfølging av vedtak i K Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE