eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 01 20181101 01.11.2018 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO292018 FO 29/2018 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Nålaneset ved Strømsnesvannet - Askøy øst Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO352018 FO 35/2018 Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) - Umyndiggjøring av friske mennesker - Tolga-saken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO322018 FO 32/2018 Interpellasjon v/ Bård Espelid (Askøylisten) - Kommunens oppfølging av innmeldte avvik på byggetillatelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO362018 FO 36/2018 Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) - Søknader og tildelinger i sykehjem og omsorgsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO302018 FO 30/2018 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Vannmangel i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO332018 FO 33/2018 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Endringer i reguleringsplan som ikke kan dokumenteres med vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO312018 FO 31/2018 Interpellasjon v/ Bård Espelid (Askøylisten) - Vedlikehold demninger Vestravatnet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO342018 FO 34/2018 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Registrering og kartlegging av innbyggere under IS-3 og IS-4 i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252018 PS 125/2018 Kostnadsutvikling og økonomiske rammebetingelser for utbedring av Horsøyvegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182018 PS 118/2018 Økonomirapportering etter 2. tertial 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162018 PS 116/2018 Avklaring til Kontrollutvalget - Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Utleie av Shelltomten i Skarholmen og Rundetårnet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342018 PS 134/2018 Dialog med Kanvas Myrane barnehage - konklusjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142018 PS 114/2018 Utsatt PS - Sambandet vest - valg av representant til styringsgruppe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262018 PS 126/2018 Prosjekt Juvik - Ravnanger - Forslag til kostnadsbesparende tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222018 PS 122/2018 Prosess videre med Follese gamle barnehage, etter innspill fra flere aktører Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152018 PS 115/2018 Utsatt PS - Etablering av gaveregister for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122018 PS 112/2018 Utsatt PS - Oppfølging av forvaltningsrapport: Tilpassa opplæring, spesialundervisning og samarbeid med PPT Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332018 PS 133/2018 Avtale med Hordaland fylkeskommune i forbindelse med ny Askøyhall og ny videregående skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232018 PS 123/2018 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - En eller to dagers valg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132018 PS 113/2018 Utsatt PS - Innbyggerinitiativ fra Heiarvang grendalag - Opprettelse av driftsavtale for fysioterapi på Fromreide Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242018 PS 124/2018 Politisk møteplan 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192018 PS 119/2018 Overføringsledning - Finansiering av sommerfullmakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212018 PS 121/2018 Justering mellom hovedprosjekt i budsjett for Vann og avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322018 PS 132/2018 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292018 PS 129/2018 Kvalitetsmelding skole 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112018 PS 111/2018 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102018 PS 110/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272018 PS 127/2018 Beredskapsplan for Askøybroen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282018 PS 128/2018 Utvidelse og ombygging av bofellesskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202018 PS 120/2018 Gbnr 7/406 Rundetårnet - avløpsløsning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172018 PS 117/2018 Oppfølging av endelig rapport om undersøkelser omkring levering av tjenester teknisk avdeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302018 PS 130/2018 Omdisponering av midler i forbindelse med asbestfunn ved Hanøy skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS382018 RS 38/2018 Brev til folkevalgte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342018 RS 34/2018 Utsatt RS - Særutskrift Overføringsledning fra Askevann til Ingersvann - finansiering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392018 RS 39/2018 Tolgasaken - notat Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352018 RS 35/2018 Utsatt RS - Halvårsrapport 2018 Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372018 RS 37/2018 Prosjektrapport bygg pr 01.09.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362018 RS 36/2018 Særutskrift Finansforvaltning - rapportering pr 31.08.2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE