eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 09 20 20180920 20.09.2018 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO282018 FO 28/2018 Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Vannmangel i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO272018 FO 27/2018 Interpellasjon v/Thorleif Thorsen (H) - Nålaneset ved Strømsnesvannet - Askøy øst Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042018 PS 104/2018 Sak - Ekstraordinær generalforsamling Askøy kommunale eiendomsselskap AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992018 PS 99/2018 Tilbud om bruk av forkjøpsrett til statlige fiskerhavner på Ramsøy og Follese Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052018 PS 105/2018 Etablering av gaveregister for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082018 PS 108/2018 Innbyggerinitiativ fra Heiarvang grendalag - Opprettelse av driftsavtale for fysioterapi på Fromreide Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092018 PS 109/2018 K-sak 71/18 - Munkebotn - behandling av avtale mellom Askøy kommune og brukerne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982018 PS 98/2018 Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962018 PS 96/2018 Økonomiske krav knyttet til BDOs gjennomføring av undersøkelsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062018 PS 106/2018 Sambandet vest - valg av representant til styringsgruppe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942018 PS 94/2018 Oppfølging av forvaltningsrapport: Tilpassa opplæring, spesialundervisning og samarbeid med PPT Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012018 PS 101/2018 Kjebergvegen - Listerholene gang - og sykkelveg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952018 PS 95/2018 Plan 365 - Skansen vest - Gbnr40/18 m.fl. og gbnr. 42/15 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002018 PS 100/2018 Gbnr 11/78 - Oppgjør i forbindelse med kontraktsmessige forpliktelser ved opphør av avtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972018 PS 97/2018 Prinsippsak om justering av bompengeinntektene i Askøypakken og oppfølging av formannskapets vedtak i sak 131/18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022018 PS 102/2018 Budsjettjustering etter juli 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072018 PS 107/2018 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032018 PS 103/2018 Digitaliseringsstrategi for Askøy kommune 2018 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922018 PS 92/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932018 PS 93/2018 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS322018 RS 32/2018 Særutskrift Overføringsledning fra Askevann til Ingersvann - finansiering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332018 RS 33/2018 Halvårsrapport 2018 Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE