eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 21 20180621 21.06.2018 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO262018 FO 26/2018 Spørsmål rettet i Kommunestyret 21. juni 2018 av Jann Atle Jensen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO252018 FO 25/2018 Utsatt - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Ulovlige direkteanskaffelser og manglende bruk av rammeavtaler, Teknisk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822018 PS 82/2018 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652018 PS 65/2018 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642018 PS 64/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832018 PS 83/2018 Finansiering av kjøp av nye aksjer i Nedre Kleppe Grunneigarlag AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862018 PS 86/2018 Askøy kommunale eiendomsselskap AS. Valg av styremedlemmer 2018-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872018 PS 87/2018 Sak til behandling i Askøy kommunale eiendomsselskap AS - Generalforsamling 21.06.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852018 PS 85/2018 Møteplikt og forfall kommunale møter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752018 PS 75/2018 Vurdering av idrettsanlegg og kulturbygg - skoleutbygginger Erdal, Skogstunet og Myrane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842018 PS 84/2018 Avvikling av Sambandet Vest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742018 PS 74/2018 Tilleggsbevilgning - Strusshamn Kultursenter, Sjoddien - Vaskeriet og Karbonisering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892018 PS 89/2018 Økonomiske krav knyttet til BDOs gjennomføring av undersøkelsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782018 PS 78/2018 Aktuelle veiprosjekter som ligger utenfor Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672018 PS 67/2018 Årsmelding og regnskap 2017 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762018 PS 76/2018 Bruk av tilvisningsavtaler i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692018 PS 69/2018 Budsjettjustering - avsetting av midler til etablering av ladestasjoner for kommunale tjenestebiler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802018 PS 80/2018 Søknader om fritak for eiendomsskatt 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812018 PS 81/2018 Gbnr 24/12 - Søknad om fritak for eiendomsskatt 2018 etter § 7 a Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682018 PS 68/2018 Årsmelding og regnskap 2017 - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732018 PS 73/2018 Erdal barneskole - innhold flerbrukshall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722018 PS 72/2018 Fysisk arbeidsmiljø, kapasitet og kretsgrense ved Hanøy skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772018 PS 77/2018 Gbnr 8/999 - Ekspropriasjon til gjennomføring av plan 350 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662018 PS 66/2018 Årsmelding for kontrollutvalget i Askøy kommune for 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882018 PS 88/2018 Sak til behandling i Lien Eiendomsselskap - Generalforsamling juni 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792018 PS 79/2018 Tilleggsbevilgninger til diverse utbyggingsprosjekter 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702018 PS 70/2018 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712018 PS 71/2018 Munkebotn - behandling av avtale mellom Askøy kommune og brukerne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS262018 RS 26/2018 Årsmelding for ungdommens kommunestyre 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252018 RS 25/2018 Årsmelding eldrerådet 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282018 RS 28/2018 Svar på spørsmål oversendt rådmannen i RS 19/18 Merknad til vedtak - Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212018 RS 21/2018 Prosjektrapport bygg pr 31.03. 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272018 RS 27/2018 Årsmelding Råd for funksjonshemmede for 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312018 RS 31/2018 Anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292018 RS 29/2018 Høring - Forslag til innføring av forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og fergebilletter mv Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302018 RS 30/2018 Høring - Forslag til ny bestemmelse i Personopplysningsloven - Adgang til utveksling av personopplysninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232018 RS 23/2018 Halvårsrapport Askøypakken 1. halvår 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222018 RS 22/2018 Finansforvaltning - rapportering pr 30.04.2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242018 RS 24/2018 Årsrapport Frivilligsentralen 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE