eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 10 02 20131002 02.10.2013 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst og levekår - Utgått oktober 2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS972013 PS 97/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS1022013 PS 102/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Angående videreføring av Nærjordmorsenteret EPHORTE
0 PS1002013 PS 100/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kompasset - søknad om tilskudd EPHORTE
0 PS1012013 PS 101/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mulig utvidet samarbeid mellom tjenester for barn og unge, og frivillige organisasjoner. EPHORTE
0 PS1172013 PS 117/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politisk møtekalender - Våren 2014 EPHORTE
0 PS1152013 PS 115/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bygging av ny Hanøy barnehage - utredning av oversendelsesforslag vedr. innlemming av Tveit barnehage EPHORTE
0 PS1162013 PS 116/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunde UOL 02.10.2013 EPHORTE
0 PS1032013 PS 103/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av LAR senter i Askøy kommune EPHORTE
0 PS1072013 PS 107/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av skolebruksplan - Skolestruktur - Område sør EPHORTE
0 PS1052013 PS 105/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bosetting av flyktninger i Askøy kommune 2014 - 2016 EPHORTE
0 PS1042013 PS 104/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Invitasjon til deltakelse I Husbankens velferdsprogram EPHORTE
0 PS1122013 PS 112/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innhold avtale om etablering og bruk av areal til kastbane Ravnanger EPHORTE
0 PS1112013 PS 111/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilleggsbevilgninger til diverse utbyggingsprosjekter EPHORTE
0 PS1102013 PS 110/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjektrapport 1. halvår 2013 EPHORTE
0 PS1082013 PS 108/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skogstunet skole - drift/vedlikeholdsavtale EPHORTE
0 PS982013 PS 98/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS1132013 PS 113/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER KULTUR EPHORTE
0 PS992013 PS 99/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER HELSE OG SOSIAL EPHORTE
0 PS1092013 PS 109/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport 2. kvartal - 2013 EPHORTE
0 RS752013 RS 75/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommentar til leirskoleordningen EPHORTE
0 RS792013 RS 79/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom EPHORTE
0 RS762013 RS 76/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Merknad til kutt av leirskoletilbudet EPHORTE
0 RS832013 RS 83/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Helseverngodkjenning av skoler - Status pr 26.09.13 EPHORTE
0 RS802013 RS 80/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsnotat med forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven EPHORTE
0 RS712013 RS 71/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut UDI må etablere flere asylmottak EPHORTE
0 RS702013 RS 70/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Askøy Helselag. Informasjon EPHORTE
0 RS812013 RS 81/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sender e-post: Referat IKKUS møte 15.8.13 EPHORTE
0 RS782013 RS 78/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS822013 RS 82/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lokal rammeplan for Askøybarnehagene 2013 - 2016 EPHORTE
0 RS842013 RS 84/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll Eldrerådet 30.09.2013 EPHORTE
0 RS722013 RS 72/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Læringstrykk nr 6 - 2013 EPHORTE
0 RS732013 RS 73/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rammeavtalefor samarbeid mellom Askøy kommune og Statped EPHORTE
0 RS742013 RS 74/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttale til leirskolekutt EPHORTE
0 RS772013 RS 77/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre tirsdag 17.september 2013 EPHORTE
Versjon:5.2.00