eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 03 15 20180315 15.03.2018 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO52018 FO 5/2018 Interpellasjon v/Vigleik Stoveland (KrF) - Busstilbud på Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO62018 FO 6/2018 Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Askvannet - Tilsig av mikroplast Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO72018 FO 7/2018 Spørrerunden UTM 15.03.18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462018 PS 46/2018 Gbnr 20/382 - Hanøy - Verkstedsbygning - Vurdering av midlertidig forbud mot tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452018 PS 45/2018 Gbnr 8/3 - Øvre Kleppe - Politisk behandling av søknad om konsesjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542018 PS 54/2018 Vegnr. 1304 Litle Fauskanger - Nytt vegnavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422018 PS 42/2018 Gbnr 18/508 - Kollevåg - utsatt sak - Politisk behandling av søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg, kai og garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402018 PS 40/2018 Gbnr 15/23 - Haugland Søndre -Utsatt sak- Dispensasjon fra LNF for boligtomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472018 PS 47/2018 Gbnr 20/375 - Hanøy - Lager - Vurdering av midlertidig forbud mot tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552018 PS 55/2018 Erdal ungdomsskole - Endrede rammer for utvidelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512018 PS 51/2018 Plan 409 - Slettebrekka - Hetlevik -Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432018 PS 43/2018 Gbnr 10/951 - Strusshamn- Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492018 PS 49/2018 Plan 343 - Juvik - Ny behandling om offentlig ettersyn og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502018 PS 50/2018 Plan 422 - Kvernhusdalen, gbnr 8/1, 6, 94 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482018 PS 48/2018 Gbnr 19/35, 269 - Hanøy - Bolig - Ny behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382018 PS 38/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562018 PS 56/2018 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412018 PS 41/2018 Gbnr 8/957, 10/445, 708, 14/452 -Lønvarden- utsatt sak - Politisk behandling av søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442018 PS 44/2018 Gbnr 12/83 - Follese - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532018 PS 53/2018 Vegnr. 1300 Litlestølen - Nytt vegnavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392018 PS 39/2018 Gbnr 4/551 - Strømsnes - Tremannsbolig - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372018 PS 37/2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522018 PS 52/2018 Prinsippsak om senterstruktur og utbyggingsmønster - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS292018 RS 29/2018 Høring - Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252018 RS 25/2018 Vedtak om avvisning av klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272018 RS 27/2018 Oppsigelse av avtaler om varsling av branner og ulykker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242018 RS 24/2018 Gbnr 6/153 - Uttale - Klageavgjørelse - Fylkesmannen i Rogaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232018 RS 23/2018 Gbnr 10/465, 47 - Bruksendring - Fylkesmannen stadfester vedtak om pålegg og tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262018 RS 26/2018 Referat fra interimstyremøte 25.01.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212018 RS 21/2018 Plan 352 - Tilbakemelding på henvendelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222018 RS 22/2018 Gbnr 19/35, 269 - Bolig - Fylkesmannen opphever kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312018 RS 31/2018 Gjenåpning av navnesak - Herdlavegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282018 RS 28/2018 Plan 318 - Lovlighetskontroll – Orientering om saksbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302018 RS 30/2018 Referat Askøypakken kontaktutvalgsmøte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322018 RS 32/2018 Referat Askøypakken kontaktutvalgsmøte 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE