eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for levekår - Utgått Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 08 28 20180828 28.08.2018 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for levekår - Utgått
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO82018 FO 8/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Vannkvalitet fra offentlig vannverk på Nordre Askøy, Oksnesvatnet EPHORTE
0 FO72018 FO 7/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Utslipp av urenset avløp fra Drageide ARA i Florvåg EPHORTE
0 FO92018 FO 9/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spørrerunden UFL 28.08.18 EPHORTE
0 PS522018 PS 52/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalitetsmelding levekår - RS 69/18 EPHORTE
0 PS472018 PS 47/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2018 EPHORTE
0 PS442018 PS 44/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL EPHORTE
0 PS432018 PS 43/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE EPHORTE
0 PS502018 PS 50/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Digitaliseringsstrategi for Askøy kommune 2018 - 2020 EPHORTE
0 PS452018 PS 45/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak - Handlingsplan for barn med særlige behov; psykisk helse, rus og barn med funksjonsnedsettelse EPHORTE
0 PS462018 PS 46/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak - Retningslinjer for tildeling av kommunal utleigebustad i Askøy kommune EPHORTE
0 PS492018 PS 49/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan Klima, miljø og infrastruktur - Fastsetting av planprogram EPHORTE
0 PS482018 PS 48/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Organisering bosetting enslige mindreårige flyktninger EPHORTE
0 PS512018 PS 51/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER EPHORTE
0 RS752018 RS 75/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Utkast til Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer EPHORTE
0 RS692018 RS 69/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kvalitetsmelding levekår 2018 EPHORTE
0 RS762018 RS 76/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften EPHORTE
0 RS742018 RS 74/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell EPHORTE
0 RS652018 RS 65/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Ung sommer og åpne møteplasser EPHORTE
0 RS702018 RS 70/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Løypemelding barneverntjenesten 2. kvartal 2018 EPHORTE
0 RS792018 RS 79/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift Økonomirapportering etter 1. tertial 2018 EPHORTE
0 RS832018 RS 83/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS612018 RS 61/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Brukerundersøkelse mai 2018 - Helse og omsorg EPHORTE
0 RS672018 RS 67/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prehospital plan - uttale fra Askøy kommune EPHORTE
0 RS782018 RS 78/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten EPHORTE
0 RS842018 RS 84/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Krav om driftsavtale for fysioterapi EPHORTE
0 RS592018 RS 59/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunens plikt til å forebygge smitte med blodbårne sykdommer EPHORTE
0 RS582018 RS 58/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Askøy kommunes deltakelse i nasjonal overdosestrategi og til utplassering av Nyxoid nesespray EPHORTE
0 RS822018 RS 82/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre EPHORTE
0 RS722018 RS 72/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring-forslag til endringer i sprøyteroms ordningen fra Askøy kommune EPHORTE
0 RS622018 RS 62/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Askøy aktivitetskafe EPHORTE
0 RS732018 RS 73/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet EPHORTE
0 RS662018 RS 66/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om kartlegging og verdivurdering av friluftsområder EPHORTE
0 RS602018 RS 60/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Brukerråd Kleppestø og Ravnanger sykehjem EPHORTE
0 RS802018 RS 80/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteplan UKS - høsten 2018 EPHORTE
0 RS682018 RS 68/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om tilskudd LOS funksjon EPHORTE
0 RS772018 RS 77/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag til forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
0 RS572018 RS 57/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forskningsstudie på legemiddelet Naltreksone ved Avdeling for rusmedisin Helse Bergen EPHORTE
0 RS642018 RS 64/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversikt tilskudd Levekår 2018 EPHORTE
0 RS712018 RS 71/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport Ungjobb 2018 EPHORTE
0 RS632018 RS 63/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak - Tilskudd til helse- og levekårstiltak 2018 - klage EPHORTE
0 RS812018 RS 81/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre 23.08.2018 EPHORTE
Versjon:5.2.00