eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 10 16 20181016 16.10.2018 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO152018 FO 15/2018 Spørrerunden formannskapet 16.10.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2092018 PS 209/2018 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS2042018 PS 204/2018 Politisk møteplan 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2032018 PS 203/2018 Opprettelse av Ad-hoc gruppe for gjennomgang av Delegasjonsreglementet, retningslinjer for godtgjørelse med mer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1992018 PS 199/2018 Innkjøpsreglement for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2132018 PS 213/2018 Askøyprogrammet - status oktober 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1942018 PS 194/2018 Justering mellom hovedprosjekt i budsjett for Vann og avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1932018 PS 193/2018 Overføringsledning - Finansiering av sommerfullmakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1912018 PS 191/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1902018 PS 190/2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS2122018 PS 212/2018 Beredskapsplan for Askøybroen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2022018 PS 202/2018 Byvekstforhandlinger - Nytt mandat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2142018 PS 214/2018 Krav om dekning av merkostnader på prosjekt Skansen - prosjekt i Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1922018 PS 192/2018 Utvidelse og ombygging av bofellesskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1952018 PS 195/2018 Gbnr 7/406 Rundetårnet - avløpsløsning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2012018 PS 201/2018 Omdisponering av midler i forbindelse med asbestfunn ved Hanøy skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2102018 PS 210/2018 Prosjekt Juvik - Ravnanger - Forslag til kostnadsbesparende tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1982018 PS 198/2018 Økonomirapportering etter 2. tertial 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1962018 PS 196/2018 Skiftesvik forurenset sjøbunn - videre arbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2052018 PS 205/2018 Ettergivelse av eiendomsskatt 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2112018 PS 211/2018 Kostnadsutvikling og økonomiske rammebetingelser for utbedring av Horsøyvegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1972018 PS 197/2018 Tall Ships Races 2019, Strusshamn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS592018 RS 59/2018 Høring - Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS622018 RS 62/2018 Farlig skolevei - behov for ekstra skyss grunnet Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS642018 RS 64/2018 Svar - Bruk av fortrinnsrett ved kjøp til takst - Follese fiskerihavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS612018 RS 61/2018 Revidering tjenesteavtale 4 mellom helseforetakene og kommunen - "Skildring av kommunen sitt tilbod til om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562018 RS 56/2018 Kartlegging av kjerneområde landbruk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS652018 RS 65/2018 Munkebotn - Avklaring av vilkår i K vedtak 20.09.2017 - tinglyste hefter på eiendommen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS632018 RS 63/2018 Partsbrev - Kurs i regi av Deloitte 2018 Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572018 RS 57/2018 Svar på spørsmål ang. Horsøyvegen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602018 RS 60/2018 Vedtak i klagesak - Tvangsmulkt etter tilsyn med universell utforming IKT Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552018 RS 55/2018 Prosjektrapport bygg pr 01.09.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS582018 RS 58/2018 Saksbehandling av klager på vedtak om ettergivelse av eiendomsskatt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE