eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst - Utgått Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 24 20170524 24.05.2017 09:00 Bakarvågen Riggen Utvalg for oppvekst - Utgått
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO32017 FO 3/2017 Interpellasjon ved Kurt Johnny Hæggernæs (AP) Statsbudsjettet og søknader om ekstraordinære midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO22017 FO 2/2017 Spørrerunden UFO 24.05.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372017 PS 37/2017 Kostnader Kleppestø Barneskole infrastruktur, som konsekvens av vedtatt reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312017 PS 31/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342017 PS 34/2017 Oppfølging skolebruksplan 2016 - vurdering av kapasitet ved Hanøy skole etter endring av kretsgrense Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322017 PS 32/2017 Årsmelding og regnskap 2016 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352017 PS 35/2017 Oppfølging av skolebruksplan - status og fremdrift 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362017 PS 36/2017 Avgjørelse om bruk av opsjon på barnehagetomt - Svartskogheiane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382017 PS 38/2017 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332017 PS 33/2017 Årsmelding og regnskap 2016 - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302017 PS 30/2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS362017 RS 36/2017 Høring - Regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372017 RS 37/2017 Høring - Endringer i tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402017 RS 40/2017 Forslag/Innspill oversendt fra Kommunestyret 11.05.17 - Arbeidsledighet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422017 RS 42/2017 Nytt ungdomstilbud nord på Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452017 RS 45/2017 Svar på spørsmål ang. nærskoleprinsippet - Hanøy skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442017 RS 44/2017 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 27.04.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302017 RS 30/2017 Prosjektrapport pr. 30.4 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432017 RS 43/2017 Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322017 RS 32/2017 Høring - Opprettelse av tre restriksjonsområder i forbindelse med sykkelVM Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312017 RS 31/2017 Høring – Forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412017 RS 41/2017 Elevundersøkelsen 2016 - oppfølging RS 24/17 (UFO 5.4.2017) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382017 RS 38/2017 Informasjonsbrev om økonomisk støtte for skoleåret 2017-2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342017 RS 34/2017 Høring - NOU 2017:6 - Offentlig støtte til barnefamiliene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332017 RS 33/2017 Høring - Endringer i barneloven og statsborgerloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392017 RS 39/2017 Ny tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352017 RS 35/2017 Høring - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE