eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 10 06 20171006 06.10.2017 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO122017 FO 12/2017 Spørrerunde 06.10.17-UTM Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2052017 PS 205/2017 Gbnr 18/618 - Kollevåg- Politisk behandling av søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2162017 PS 216/2017 Politisk møteplan 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2062017 PS 206/2017 Gbnr 4/349 - Erdal - utsatt sak - Vurdering av opprettholdelse av midlertidig forbud mot tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2132017 PS 213/2017 Økonomirapportering august 2017 med budsjettjustering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2142017 PS 214/2017 Henvendelse om innløsning av bolig ved Florvåg skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2092017 PS 209/2017 Gbnr 1/49 m.fl. - Hop - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2112017 PS 211/2017 Plan 409 - Slettebrekka-Hetlevik - Behandling om utleggelse til offentlig ettersyn og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2102017 PS 210/2017 Gbnr 12/1705 - Follese - Politisk behandling av søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2122017 PS 212/2017 Plan 273 - FV. 562 fromreide - Kjerrgarden - Gang-og sykkelveg, vegutbedring- Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2072017 PS 207/2017 Gbnr 12/283 - Follese - Utsatt sak -Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2032017 PS 203/2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2042017 PS 204/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2172017 PS 217/2017 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2152017 PS 215/2017 Finansiering av vedlikeholdsplan barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2082017 PS 208/2017 Gbnr 8/3 - Øvre Kleppe - Politisk behandling av søknad om konsesjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1532017 RS 153/2017 Gbnr 7/943 - Vedtak - Fylkesmannen i Hordaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1522017 RS 152/2017 Askøypakken -Referat kontaktutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1552017 RS 155/2017 Svar på spørsmål fra utvalgsleder Jannicke Bergesen Clarke vedr. hjertesone Kleppestø barneskole. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1542017 RS 154/2017 Gbnr 12/385 - Vedtak i fra Fylkesmannen i Hordaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE