eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 24 20170524 24.05.2017 09:00 Rådhuset, del 2 av saksliste Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO82017 FO 8/2017 Spørrerunden UTM 24.05.17 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO72017 FO 7/2017 Interpellasjon ved Kurt Johnny Hæggernæs (AP) Statsbudsjettet og søknader om ekstraordinære midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152017 PS 115/2017 Plan 411 - Omregulering del av Laxeneset - Herdla - Gbnr 42/162 - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212017 PS 121/2017 Oppfølging av skolebruksplan - status og fremdrift 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132017 PS 113/2017 Plan 204 - Reguleringsplan gbnr 29/2, 3, 9 mfl- bortfall av krav til samordnet planlegging Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232017 PS 123/2017 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192017 PS 119/2017 Grunnforhandlinger Kleppestø B - søknad om ekspropriasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182017 PS 118/2017 Kostnader Kleppestø Barneskole infrastruktur, som konsekvens av vedtatt reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162017 PS 116/2017 Fastsetting av planprogram - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242017 PS 124/2017 Utsatt sak - Munkebotn Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142017 PS 114/2017 Plan 362 Myrane. Fastsetting av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202017 PS 120/2017 Oppfølging skolebruksplan 2016 - vurdering av kapasitet ved Hanøy skole etter endring av kretsgrense Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172017 PS 117/2017 Tilsyn med forsøpling - interkommunalt samarbeid med BIR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122017 PS 112/2017 Plan 207 - Reguleringsplan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222017 PS 122/2017 Årsmelding og regnskap 2016 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1132017 RS 113/2017 Fwd: Alternativt forslag - Søre Askøy hoved-avløpsrenseanlegg (SAHARA) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS982017 RS 98/2017 Gbnr 8/270 - Dispensasjon til oppføring av støttemur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1052017 RS 105/2017 Høring - Endringer regionalt miljøtilskudd 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1042017 RS 104/2017 VS: Orientering fra SVV om at prosjektleder Ingrid T W Setnes i Askøypakken slutter i september Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1122017 RS 112/2017 Fwd: Munkebotn aktivitetsenter - forslag til kjapp løsnimg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1102017 RS 110/2017 Forslag/Innspill oversendt fra Kommunestyret 11.05.17 - Arbeidsledighet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1012017 RS 101/2017 Gbnr 19/248 - Vedtak i klagesak - Dispensasjon for utlegging av flytebrygge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1022017 RS 102/2017 Gbnr 30/15 - Træet - Flytebrygge - Fylkesmannen omgjør vedtak om dispensasjon og avslår søknaden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS962017 RS 96/2017 Gbnr 18/220, 413 - Mur - Fylkesmannen stadfester vedtak om pålegg og tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1092017 RS 109/2017 Status salg av kommunale eiendommer - vurdering av hva som legges åpent ut for salg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1002017 RS 100/2017 Gbnr 29/187 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommunes vedtak av 08.12.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1062017 RS 106/2017 Gbnr 18/484 - Fylkesmannen i Hordaland stadfester Askøy kommune sitt vedtak av 17.01.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS952017 RS 95/2017 Rapportering til UTM 1.kv.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS972017 RS 97/2017 Gbnr 10/951 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1072017 RS 107/2017 Forslag til endringer i byggesaksforskriften - Høringsbrev - RETTELSE Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1032017 RS 103/2017 Gbnr 10/53, 648, 667 - Stongafjellet B6 - Vedtak i klagesak - Oppføring av støyskjerm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1082017 RS 108/2017 Plan 354 - Nordre Kleiven - Klage på vedtatt reguleringsplan - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS992017 RS 99/2017 Gbnr 12/180 - Vedtak i klagesak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1112017 RS 111/2017 Prosjektrapport pr. 30.4 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE