eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 04 06 20170406 06.04.2017 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO22017 FO 2/2017 Spørrerunden UTM 16.03.2017 og 06.04.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882017 PS 88/2017 Plan 412 - Nye Erdal gravplass -sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892017 PS 89/2017 Arbeid med minnesmerke - slaget ved Florvåg 1194 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932017 PS 93/2017 Ny kontrakt næringsavfall Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942017 PS 94/2017 Brann og redning - endring i oppgaver Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912017 PS 91/2017 Forslag til bruk av engangstilskudd i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852017 PS 85/2017 Plan 15-00 - Kleppestø-Florvåg- Mindre endring av plan - Avkjørsel - Gbnr 7/75, 468, 893 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952017 PS 95/2017 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812017 PS 81/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802017 PS 80/2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902017 PS 90/2017 Grunnerverv til gang-og sykkelvei/ fortau ved etablering av VA-ledninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922017 PS 92/2017 Organisering av vedlikehold av kommunale bygg og boliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842017 PS 84/2017 Gbnr 8/886 - Øvre Kleppe - Behandling av klage på vedtak om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862017 PS 86/2017 Plan 483 - Gang- og sykkelveg Tveit skole - Ravanger - Gbnr 17/321 - Oppstart av planarbeid og forslag til planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822017 PS 82/2017 Gbnr 42/100 - Herdla - Behandling av klage på dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872017 PS 87/2017 Askøyprogrammet - mål og strategier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832017 PS 83/2017 Plan 260 --Høgatun, Øvre Kleppe - Behandling om begrenset høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS392017 RS 39/2017 Gbnr 18/606 - Kollevåg - Flytebrygge - Fylkesmannen stadfester Askøy kommunes avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352017 RS 35/2017 Gbnr 31/57 - Kopi - Vedtak i klagesak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452017 RS 45/2017 Gbnr 42/105 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412017 RS 41/2017 Gbnr 10/304, 450 - Opphevet - Klage på byggesak - Fradeling av boligtomt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362017 RS 36/2017 Gbnr 14/67 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342017 RS 34/2017 Gbnr 10/592 - Vedtak fra Fylkesmannen i Hordaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442017 RS 44/2017 Gbnr 21/122 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512017 RS 51/2017 Status ny kontrakt næringsavfall i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382017 RS 38/2017 Gbnr 13/58 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 14.07.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372017 RS 37/2017 Gbnr 10/47 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 28.09.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432017 RS 43/2017 Gbnr 17/218 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 18.11.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332017 RS 33/2017 Gbnr 3/101 - Stadfestet vedtak - Tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402017 RS 40/2017 Gbnr 15/322 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462017 RS 46/2017 Høring - Endringer i kart- og planforskriften - Oppstartfasen i planarbeidet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502017 RS 50/2017 Tilbakemelding på sprednings- og risikoanalyse for ytre Kollevågen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472017 RS 47/2017 Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS542017 RS 54/2017 Informasjon om byvekstavtalen - møte i referansegruppen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS532017 RS 53/2017 Referat - Askøypakken kontaktutvalgsmøte 14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS522017 RS 52/2017 Status gjennomføring av vedlikehold skoler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482017 RS 48/2017 Informasjon vedrørende strandrydding - Søknad om økonomisk støtte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492017 RS 49/2017 Orientering om status for VA-programmet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422017 RS 42/2017 Gbnr 4/646, 1008 - Kopi - Vedtak i klagesak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE