eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 03 16 20170316 16.03.2017 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12017 FO 1/2017 Spørrerunden UTM 16.03.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652017 PS 65/2017 Gbnr 9/389, Kleppe Nedre - Midlertidig asfaltverk - Behandling av søknad om endring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622017 PS 62/2017 Gbnr 12/97 - Follese - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632017 PS 63/2017 Gbnr 12/1174 -Follese - Behandling av klage på rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742017 PS 74/2017 Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782017 PS 78/2017 Høringsuttale til Regional transportplan for Hordaland 2018 - 2029 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732017 PS 73/2017 Høring av tiltaksplan for opprydding på Monopol Hempels eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702017 PS 70/2017 Plan 404 - Tveit - Behandling om offentlig ettersyn og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662017 PS 66/2017 Gbnr 1/14 - Ask - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722017 PS 72/2017 Plan 260 - Høgatun , Øvre Kleppe Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762017 PS 76/2017 Sambandet Vest AS - Videre arbeid og prioriteringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682017 PS 68/2017 Gbnr 15/24 - Søknad om dreneringstilskudd 2017 - John-Harald Solheim Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672017 PS 67/2017 Gbnr 1/536 - Askehavn - Politisk behandling av søknad om endring av tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712017 PS 71/2017 Plan 418 - Omregulering del av Hanøytangen industriområde - Fastsetting av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692017 PS 69/2017 Plan 236 - FV 562 Juvik - Ravnanger - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752017 PS 75/2017 Grunnerverv til gang-og sykkelvei/ fortau ved etablering av VA-ledninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772017 PS 77/2017 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612017 PS 61/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602017 PS 60/2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642017 PS 64/2017 Gbnr 8/886 - Øvre Kleppe - Behandling av klage på vedtak om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792017 PS 79/2017 Høringsuttale til Regional areal og transportplan for Bergensområdet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS202017 RS 20/2017 Gbnr 15/322 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272017 RS 27/2017 Gbnr 10/47 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 28.09.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282017 RS 28/2017 Gbnr 21/122 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262017 RS 26/2017 Gbnr 4/646, 1008 - Strømsnes - Fylkesmannen omgjør del av tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232017 RS 23/2017 Gbnr 10/304, 450 - Strusshamn -Fylkesmannen opphever kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302017 RS 30/2017 Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252017 RS 25/2017 Gbnr 10/592 - Vedtak fra Fylkesmannen i Hordaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212017 RS 21/2017 Gbnr 3/101 - Stadfestet vedtak - Tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322017 RS 32/2017 Status ny kontrakt næringsavfall i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242017 RS 24/2017 Gbnr 14/67 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292017 RS 29/2017 Informasjon vedrørende strandrydding - Søknad om økonomisk støtte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222017 RS 22/2017 Gbnr 17/218 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 18.11.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE