eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 11 02 20171102 02.11.2017 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO352017 FO 35/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon v/Vigleik Stoveland (KrF) - Nytt Sotrasamband - Mulige økte trafikkproblem v/Storavatnet og Olsvikstunnel EPHORTE
0 FO312017 FO 31/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt FO 27/17 - Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Håndtering av varsling i Askøy kommune EPHORTE
0 FO362017 FO 36/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet er tilgangsbeskyttet Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Biverv sett i forhold til etisk regelverk EPHORTE
0 FO332017 FO 33/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt FO 30/17 - Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Rettslige erstatningskrav mot kommunen EPHORTE
0 FO342017 FO 34/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon v/ Rafael Cobo Garrido (SV) - Infrastruktur for kollektivtransport på Askøy EPHORTE
0 FO322017 FO 32/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt FO 29/17 - Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Gebyrpraksis ved seksjon byggesak og private planer - Fagavdeling Areal og Samfunn EPHORTE
0 PS1102017 PS 110/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Konkurranse - Ekstern revisor EPHORTE
0 PS1182017 PS 118/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 260 - Høgatun - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS1372017 PS 137/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalitetsmelding skole 2017 EPHORTE
0 PS1342017 PS 134/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Henvendelse om innløsning av bolig ved Florvåg skole EPHORTE
0 PS1332017 PS 133/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapportering august 2017 med budsjettjustering EPHORTE
0 PS1482017 PS 148/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politisk møteplan 2018 EPHORTE
0 PS1492017 PS 149/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til kontrollutvalget 2015 - 2019 EPHORTE
0 PS1122017 PS 112/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 83/17 - Plan 318 - Sørepollen småbåthavn - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS1232017 PS 123/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 91/17 - Utløp av leiekontrakt - Myrane Barnehage - Kanvas EPHORTE
0 PS1292017 PS 129/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 100/17 - Utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen EPHORTE
0 PS1072017 PS 107/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste EPHORTE
0 PS1082017 PS 108/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll EPHORTE
0 PS1522017 PS 152/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER EPHORTE
0 PS1152017 PS 115/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 104/17 - Plan 390 - Nordre Hauglandsøy - Gbnr 20/39 mfl - Ny vurdering av avslag på spørsmål om å fremme planforslag EPHORTE
0 PS1112017 PS 111/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 105/17 - Plan 415 - Reguleringsendring deler av plan 274 - Gbnr. 4/1, 14, 1094 m.fl. - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS1162017 PS 116/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 106/17 - Plan 404 - Helgheim - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS1142017 PS 114/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 85/17 - Oppstart av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei fra Tveit skole til Svartskogheiane - oppfølging av skolebruksplanen EPHORTE
0 PS1392017 PS 139/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansiering av vedlikeholdsplan barnehager EPHORTE
0 PS1362017 PS 136/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll IKT i barnehagen EPHORTE
0 PS1352017 PS 135/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endret tilskuddsordning - tiltak til minoritetsspråklige barn i barnehage EPHORTE
0 PS1432017 PS 143/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra eiendomsskatt - Stiftelsen Ask Bo- og omsorgssenter EPHORTE
0 PS1322017 PS 132/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av nytt interkommunalt selskap (IKS) - Lovpålagt del av havnevirksomheten i Bergensregionen (BOH) EPHORTE
0 PS1412017 PS 141/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ekteskapsloven - Kommunale vigsler EPHORTE
0 PS1402017 PS 140/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Medlemskap i sykkelbynettverket EPHORTE
0 PS1452017 PS 145/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra eiendomsskatt - Blå Kors Norge EPHORTE
0 PS1382017 PS 138/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll "Mobbefri oppvekst" - miljøarbeiderstillinger EPHORTE
0 PS1472017 PS 147/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gbnr 8/32 - Søknad om fritak fra eiendomsskatt etter § 7 b EPHORTE
0 PS1192017 PS 119/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 87/17 - Kosthold og ernæring EPHORTE
0 PS1212017 PS 121/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 89/17 - Bygging av nye omsorgsboliger - Lokalisering EPHORTE
0 PS1222017 PS 122/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 90/17 - Svar på spørsmål om arealer på Kleppestø sykehjem EPHORTE
0 PS1252017 PS 125/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 93/17 - Mobbefri oppvekst 2020 II -Løypemelding EPHORTE
0 PS1422017 PS 142/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra eiendomsskatt - Trigger Jobb AS - flere eiendommer EPHORTE
0 PS1502017 PS 150/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvalg for levekår - Valg av ny vararepresentant fra MDG EPHORTE
0 PS1442017 PS 144/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra eiendomsskatt - Strusshamn Barnehage SA EPHORTE
0 PS1132017 PS 113/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 84/17 - Plan 236 - Fv 562 Juvik - Ravnanger - Nytt planvedtak EPHORTE
0 PS1242017 PS 124/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 92/17 - Gbnr 7/13, del av, - Kjøp av eiendom avsatt til tjenesteyting, Myrane EPHORTE
0 PS1262017 PS 126/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 95/17 - Etablering av Vest brann- og redningsregion EPHORTE
0 PS1272017 PS 127/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 98/17 - Klageorgan for søknader om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt EPHORTE
0 PS1282017 PS 128/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 99/17 - Ny forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Askøy kommune EPHORTE
0 PS1512017 PS 151/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omlegging til regionalt bompengeselskap – Konsekvenser av bompengereformen for bompengeselskap utenfor de regionale bompengeselskapene EPHORTE
0 PS1092017 PS 109/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjon investeringsprosjekter innen vann og avløp - Revisjonsrapport EPHORTE
0 PS1312017 PS 131/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansiering og utbyggingsrekkefølge av Askøypakken EPHORTE
0 PS1202017 PS 120/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 88/17 - Boligsosial handlingsplan 2017-2021 EPHORTE
0 PS1302017 PS 130/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak 101/17 - Stortingsvalg og sametingsvalg - Godkjenning av Valgstyrets møtebok EPHORTE
0 PS1172017 PS 117/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 273 - FV. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang-og sykkelveg, vegutbedring- Sluttbehandling EPHORTE
0 PS1462017 PS 146/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra eiendomsskatt - Norsk Luthersk Misjonssamband EPHORTE
0 RS542017 RS 54/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avvikling av kommunale heimevernsnemder EPHORTE
0 RS572017 RS 57/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosjektrapportering VA 31.08.2017 EPHORTE
0 RS562017 RS 56/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding Ungdommens kommunestyre 2016-2017 EPHORTE
0 RS472017 RS 47/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utsatt RS 40/17 - Deltakelse i Vest brann- og redningsregion og kommunesammenslåing EPHORTE
0 RS482017 RS 48/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utsatt RS 41/17 - Prosjektrapportering VA 30.04.2017 EPHORTE
0 RS492017 RS 49/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utsatt RS 42/17 - Oversendelse av RS-sak fra formannskapet - Anmeldelse av ansatte EPHORTE
0 RS582017 RS 58/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding i hht KL. §13 - Særutskrift Låneopptak startlån til vidare tildeling EPHORTE
0 RS512017 RS 51/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utsatt RS 44/17 - Signert protokoll fra ordinær generalforsamling i BIR AS 23.06.2017 EPHORTE
0 RS522017 RS 52/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak - Lovlighetskontroll - Kommunestyresak PS 17/17 EPHORTE
0 RS532017 RS 53/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak - Lovlighetskontroll - Kommunestyresak PS 65/17 EPHORTE
0 RS552017 RS 55/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift Finansforvaltning Rapportering pr 31.08.2017 EPHORTE
0 RS592017 RS 59/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avstemming - Innbyggerforslag EPHORTE
0 RS462017 RS 46/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utsatt RS 39/17 - Partsbrev - Sak PS 26/17 Eiendomsskatt - Diverse forhold - Anmodning om forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget i Askøy EPHORTE
0 RS502017 RS 50/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utsatt RS 43/17 - Høring om forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer EPHORTE
Versjon:5.2.00