eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 09 28 20170928 28.09.2017 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO282017 FO 28/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - v/Jann Atle Jensen (DEM) Forhold omkring levering av tjenester til Askøy kommune - Sladdet versjon EPHORTE
0 FO292017 FO 29/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Gebyrpraksis ved seksjon byggesak og private planer - Fagavdeling Areal og Samfunn EPHORTE
0 FO272017 FO 27/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt - Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Håndtering av varsling i Askøy kommune EPHORTE
0 FO302017 FO 30/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Rettslige erstatningskrav mot kommunen EPHORTE
0 PS932017 PS 93/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mobbefri oppvekst 2020 II -Løypemelding EPHORTE
0 PS852017 PS 85/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppstart av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei fra Tveit skole til Svartskogheiane - oppfølging av skolebruksplanen EPHORTE
0 PS972017 PS 97/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Låneopptak startlån til vidare tildeling EPHORTE
0 PS1062017 PS 106/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 404 - Helgheim - Del av Tveit - Gbnr 17/171, 265 m.fl. EPHORTE
0 PS1042017 PS 104/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 390 - Nordre Hauglandsøy - Gbnr 20/39 mfl - Ny vurdering av avslag på spørsmål om å fremme planforslag EPHORTE
0 PS1052017 PS 105/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 415 - Reguleringsendring deler av plan 274 - Gbnr. 4/1, 14, 1094 m.fl. - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS792017 PS 79/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling og saksliste EPHORTE
0 PS802017 PS 80/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll EPHORTE
0 PS1032017 PS 103/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll MELDINGER EPHORTE
0 PS1012017 PS 101/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stortingsvalg og sametingsvalg - Godkjenning av Valgstyrets møtebok EPHORTE
0 PS952017 PS 95/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av Vest brann- og rednignsregion EPHORTE
0 PS1002017 PS 100/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utviklingssamtale for rådmannen EPHORTE
0 PS982017 PS 98/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klageorgan for søknader om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt EPHORTE
0 PS832017 PS 83/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsatt sak - Plan 318 - Sørepollen småbåthavn - Sluttbehandling EPHORTE
0 PS922017 PS 92/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gbnr 7/13, del av, Kjøp av eiendom avsatt til tjenesteyting, Myrane EPHORTE
0 PS942017 PS 94/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Forslag til endringer i barnehageloven, mv EPHORTE
0 PS812017 PS 81/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lovlighetskontroll - Bruk av opsjon i kontrakt om drift av sykehjem EPHORTE
0 PS862017 PS 86/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mottatt innbyggerforslag - vurdering EPHORTE
0 PS1022017 PS 102/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak for politiske verv EPHORTE
0 PS962017 PS 96/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjon - tilpassa opplæring, spesialundervisning og samarbeid med PPT - Rapport EPHORTE
0 PS872017 PS 87/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kosthold og ernæring EPHORTE
0 PS902017 PS 90/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Svar på spørsmål om arealer på Kleppestø sykehjem EPHORTE
0 PS842017 PS 84/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan 236 - FV 562 Juvik/Ravnanger Oppretting i planbestemmelsene EPHORTE
0 PS882017 PS 88/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Boligsosial handlingsplan 2017-2021 EPHORTE
0 PS822017 PS 82/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lovlighetskontroll - Oppfølging skolebruksplan 2016 - vurdering av kapasitet ved Hanøy skole etter endring av kretsgrense EPHORTE
0 PS992017 PS 99/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Askøy kommune EPHORTE
0 PS892017 PS 89/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bygging av nye omsorgsboliger - lokalisering EPHORTE
0 PS912017 PS 91/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utløp av leiekontrakt - Myrane Barnehage - Kanvas EPHORTE
0 RS392017 RS 39/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Partsbrev - Sak PS 26/17 Eiendomsskatt - Diverse forhold - Anmodning om forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget i Askøy EPHORTE
0 RS412017 RS 41/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosjektrapportering VA 30.4.2017 EPHORTE
0 RS442017 RS 44/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Signert protokoll fra ordinær generalforsamling i BIR AS 23.06.2017 EPHORTE
0 RS402017 RS 40/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Deltakelse i Vest brann- og redningsregion og kommunesammenslåing EPHORTE
0 RS432017 RS 43/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer EPHORTE
0 RS422017 RS 42/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av RS-sak fra formannskapet - Anmeldelse av ansatte EPHORTE
Versjon:5.2.00