eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 22 20170622 22.06.2017 10:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS662017 PS 66/2017 Avgjørelse om bruk av opsjon på barnehagetomt - Svartskogheiane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632017 PS 63/2017 Plan 393 - Solhaugen, gbnr. 15/346, 291 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712017 PS 71/2017 Sekretariat for kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672017 PS 67/2017 Kostnader Kleppestø Barneskole infrastruktur, som konsekvens av vedtatt reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762017 PS 76/2017 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562017 PS 56/2017 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552017 PS 55/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612017 PS 61/2017 Plan 411 - Omregulering del av Laxeneset - Herdla - Gbnr 42/162 - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652017 PS 65/2017 Bruk av opsjon i kontrakt om drift av sykehjem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752017 PS 75/2017 Askøypakken - mulige tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572017 PS 57/2017 Finansreglement Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722017 PS 72/2017 Økonomirapportering mars 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582017 PS 58/2017 Årsmelding og regnskap 2016 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592017 PS 59/2017 Årsmelding og regnskap 2016 - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772017 PS 77/2017 Lokal forskrift om rett til langtidsopphold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742017 PS 74/2017 Askøyhallene KF. Valg av styrerepresentanter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622017 PS 62/2017 Plan 207 - Reguleringsplan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602017 PS 60/2017 Årsmelding for 2016 006/17 Kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702017 PS 70/2017 Munkebotn Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682017 PS 68/2017 Oppfølging skolebruksplan 2016 - vurdering av kapasitet ved Hanøy skole etter endring av kretsgrense Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732017 PS 73/2017 Tilsyn med forsøpling - interkommunalt samarbeid med BIR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692017 PS 69/2017 Oppfølging av skolebruksplan - status og fremdrift 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642017 PS 64/2017 Plan 318 - Sørepollen småbåthavn - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS342017 RS 34/2017 Særutskrift Årsmelding Råd for funksjonshemmede for 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332017 RS 33/2017 Særutskrift Årsmelding eldrerådet for 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382017 RS 38/2017 Økonomiske utfordringer i Askøypakken - Innkrevingskostnader Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362017 RS 36/2017 Møtekalender 2017 - vedtatt i K 15.12.16 - Melding i hht vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322017 RS 32/2017 Særutskrift Finansforvaltning Rapportering pr 30.04.2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372017 RS 37/2017 Orientering om inngåelse av ny rammeavtale om produksjon og levering av middag til beboere i institusjon og hjemmeboende Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352017 RS 35/2017 Frivilligsentral - Årsrapport 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE