eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 11 20170511 11.05.2017 14:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO252017 FO 25/2017 Skriftlig spørsmål til ordfører - Eie eller leie kontorlokaler - årlig leieutgifter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO152017 FO 15/2017 Utsatt Interpellasjon v/Siv Høgtun (Høyre) - Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO232017 FO 23/2017 Utsatt Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Selvkost og offentlige reguleringsplaner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO192017 FO 19/2017 Utsatt Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Kommunale gebyrer etter selvkostprinsippet - Oppmålingsgebyr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO162017 FO 16/2017 Utsatt Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Eiendomsskatt Diverse forhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO212017 FO 21/2017 Utsatt Interpellasjon v/Vigleik Stoveland (KrF) - Kleppestøplanen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO222017 FO 22/2017 Utsatt Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Askøypakken og kontaktutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO182017 FO 18/2017 Utsatt Interpellasjon v/Christine Holmedal (H) Middagsservering på institusjoner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO242017 FO 24/2017 Utsatt Forespørsel fra Jann-Atle Jensen i henhold til kommunelovens § 34.2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO142017 FO 14/2017 Utsatt Interpellasjon ved Ronny Knutsen (V) - TV-overføring av politiske møter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO172017 FO 17/2017 Utsatt Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO202017 FO 20/2017 Utsatt Interpellasjon ved Kurt Johnny Hæggernæs (AP) Statsbudsjettet og søknader om ekstraordinære midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO132017 FO 13/2017 Utsatt Interpellasjon v/Siv Høgtun (H) Nye tildelingskriterier for sykehjem og heldøgnsomsorg hjemme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482017 PS 48/2017 Utsatt sak - Rutiner tvungen tilknytning - Delegasjon av klagesaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472017 PS 47/2017 Utsatt sak - Avklaring av holdning til grunneiere som får eiendom regulert eller avsatt til tjenesteyting i KPA og reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432017 PS 43/2017 Utsatt sak - Etiske retningslinjer ved grunnerverv til Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422017 PS 42/2017 Utsatt sak - Reglement for folkevalgte organ med mer - Kommunestyreperioden 2015 -2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462017 PS 46/2017 Utsatt sak - Rapport fra samferdsel pr 31.01.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512017 PS 51/2017 Plan 412 - saksfremlegg til sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532017 PS 53/2017 Askøy kommunes Frivillighetspolitikk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452017 PS 45/2017 Utsatt sak - Prosjektrapport VA Desember 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442017 PS 44/2017 Utsatt sak - Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502017 PS 50/2017 Justering av sosialhjelpssatser til statlig anbefalt nivå Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522017 PS 52/2017 Grunnerverv til gang-og sykkelvei/ fortau ved etablering av VA-ledninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542017 PS 54/2017 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412017 PS 41/2017 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402017 PS 40/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492017 PS 49/2017 Askøyprogrammet - mål og strategier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS282017 RS 28/2017 Oppsigelse av avtale om sekretariat for kontrollutvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172017 RS 17/2017 Utsatt RS - Vedtak - Krav om lovlighetskontroll avvises Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222017 RS 22/2017 Utsatt RS - Arbeidsledighet januar 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232017 RS 23/2017 Utsatt RS - Høring - Forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242017 RS 24/2017 Utsatt RS - Informasjon - Asbest ved Florvåg skole januar 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252017 RS 25/2017 Utsatt RS - Vurdering - Lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262017 RS 26/2017 Særutskrift Finansforvaltning Rapportering pr 31.12.2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302017 RS 30/2017 Plan 236 - Tilbakemelding på notat - Plankostnader for reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162017 RS 16/2017 Utsatt RS - Ny versjon av minsak.no (elektronisk innbyggerinitiativ) tilpasset bruk på mobiltelefon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212017 RS 21/2017 Utsatt RS - Forvaltningsrevisjon av kommunens pensjonssystem - Vedtak fra kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192017 RS 19/2017 Utsatt RS - Forvaltningsrevisjon av jordmortjenesten - Vedtak i kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202017 RS 20/2017 Utsatt RS - Vedtak - Kommunens vedtak av 10.11.2016 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312017 RS 31/2017 VS: BOH/BOH AS - referat fra møte mellom samarbeidskommunene 24.3.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292017 RS 29/2017 Busetting av flyktninger 2017 - Redusering av oppmoding Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182017 RS 18/2017 Utsatt RS - Orientering fra NAV Askøy til UFL - februar 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272017 RS 27/2017 Orientering fra NAV - Nytt utkast Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE