eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 03 30 20170330 30.03.2017 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO42017 FO 4/2017 Utsatt - Interpellasjon ved Kurt Johnny Hæggernæs (AP) Statsbudsjettet og søknader om ekstraordinære midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO82017 FO 8/2017 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Selvkost og offentlige reguleringsplaner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO22017 FO 2/2017 Utsatt - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Eiendomsskatt Diverse forhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO32017 FO 3/2017 Utsatt - Interpellasjon v/Christine Holmedal (H) Middagsservering på institusjoner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO102017 FO 10/2017 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO122017 FO 12/2017 Interpellasjon v/Siv Høgtun (Høyre) - Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO12017 FO 1/2017 Utsatt - Interpellasjon v/Siv Høgtun (H) Nye tildelingskriterier for sykehjem og heldøgnsomsorg hjemme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO52017 FO 5/2017 Forespørsel fra Jann-Atle Jensen i henhold til kommunelovens § 34.2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO72017 FO 7/2017 Interpellasjon v/Vigleik Stoveland (KrF) - Kleppestøplanen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO92017 FO 9/2017 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Kommunale gebyrer etter selvkostprinsippet - Oppmålingsgebyr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO112017 FO 11/2017 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Askøypakken og kontaktutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO62017 FO 6/2017 Interpellasjon ved Ronny Knutsen (V) - TV-overføring av politiske møter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352017 PS 35/2017 Prosjektrapport bygg pr 31.12.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342017 PS 34/2017 Prosjektrapport VA Desember 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262017 PS 26/2017 Utsatt sak - Selskapsavtale for IKA Hordaland gjeldende fra 01.01.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332017 PS 33/2017 Rapport fra samferdsel pr 31.01.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392017 PS 39/2017 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232017 PS 23/2017 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222017 PS 22/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302017 PS 30/2017 Høringsuttale til Regional areal og transportplan for Bergensområdet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372017 PS 37/2017 Fritak fra eiendomsskatt med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312017 PS 31/2017 Avklaring av holdning til grunneiere som får eiendom regulert eller avsatt til tjenesteyting i KPS og reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292017 PS 29/2017 Høringsuttale til Regional transportplan for Hordaland 2018 - 2029 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282017 PS 28/2017 Plan 236 - FV 562 Juvik - Ravnanger - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252017 PS 25/2017 Utsatt sak - Rutiner tvungen tilknytning - Delegasjon av klagesaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362017 PS 36/2017 Reglement for folkevalgte organ med mer - Kommunestyreperioden 2015 -2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382017 PS 38/2017 Etiske retningslinjer ved grunnerverv til Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272017 PS 27/2017 Skolebruksplan 2016 - oppfølging av vedtak Skogstunet skole og Erdal krets Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322017 PS 32/2017 Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242017 PS 24/2017 Utsatt sak - Søknad om fritak iht. esktl. § 7 - Verk og bruk 2016 - Trigger AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS92017 RS 9/2017 Vedtak - Krav om lovlighetskontroll avvises Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132017 RS 13/2017 Forvaltningsrevisjon av kommunens pensjonssystem - vedtak fra kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62017 RS 6/2017 Utsatt 16.02.17 Høring - Forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152017 RS 15/2017 Orientering fra NAV Askøy til UFL - februar 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52017 RS 5/2017 Utsatt 16.02.17 Arbeidsledighet januar 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72017 RS 7/2017 Utsatt 16.02.17 Informasjon - Asbest ved Florvåg skole januar 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142017 RS 14/2017 Inndragelse av retten til å representere Demokratene i Norge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112017 RS 11/2017 Vurdering - Lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122017 RS 12/2017 Forvaltningsrevisjon av jordmortjenesten - vedtak i kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82017 RS 8/2017 Utsatt 16.02.17 Ny versjon av minsak.no (elektronisk innbyggerinitiativ) tilpasset bruk på mobiltelefon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102017 RS 10/2017 Vedtak - Krav om lovlighetskontroll - Kommunens vedtak av 10.11.2016 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE