eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 02 16 20170216 16.02.2017 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS92017 PS 9/2017 Grunnerverv til gang-og sykkelvei/ fortau ved etablering av VA-ledninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152017 PS 15/2017 Søknad om fritak fra vervet i Eldrerådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202017 PS 20/2017 Interpellasjon v/Siv Høgtun (H) Nye tildelingskriterier for sykehjem og heldøgnsomsorg hjemme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112017 PS 11/2017 Søknad om fritak - Verk og bruk 2016 - Trigger AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS12017 PS 1/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22017 PS 2/2017 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162017 PS 16/2017 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102017 PS 10/2017 Rutiner tvungen tilknytning - Delegasjon av klagesaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52017 PS 5/2017 Plan 298 - Svartskogheiane, gbnr 18/11 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72017 PS 7/2017 Vedr. eventuelt salg av Fridahuset barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62017 PS 6/2017 Endring i vedtekter for Askøy kommunes barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192017 PS 19/2017 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Eiendomsskatt Diverse forhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132017 PS 13/2017 Lokalpolitisk behandling av forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg for rv 555 Sotrasambandet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122017 PS 12/2017 Selskapsavtale for IKA Hordaland gjeldende fra 01.01.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212017 PS 21/2017 Interpellasjon v/Christine Holmedal (H) Middagsservering på institusjoner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142017 PS 14/2017 Fritak fra verv - Eldrerådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42017 PS 4/2017 Lovlighetskontroll - Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82017 PS 8/2017 Deltakelse i KS-program skole og barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182017 PS 18/2017 Interpellasjon ved Kurt Johnny Hæggernæs (AP) Statsbudsjettet og søknader om ekstraordinære midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172017 PS 17/2017 Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) - Avvikling av omsorgsboliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32017 PS 3/2017 Lovlighetskontroll - Melding i hht Kl. § 13 - Videreutvikling av Horsøy industriområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS32017 RS 3/2017 Arbeidsledighet januar 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS12017 RS 1/2017 Info angående sak om asbest ved Florvåg skole januar 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22017 RS 2/2017 Høring - Forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42017 RS 4/2017 Ny versjon av minsak.no (elektronisk innbyggerinitiativ) tilpasset bruk på mobiltelefon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE