eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 12 09 20161209 09.12.2016 09:00 Rådhuset, ekstra møte Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS3142016 PS 314/2016 Områdeplan for Mjølkeviksvarden, avtale og oppstart Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3182016 PS 318/2016 Definering av skolekapasitet - bygge- og delingssaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3202016 PS 320/2016 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3212016 PS 321/2016 Gbnr 10/304 og 450, Strusshamn - Fradeling og oppføring av enebolig - Behandling av klage på dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3152016 PS 315/2016 Rutiner tvungen tilknytning. Delegasjon av klagesaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3192016 PS 319/2016 Spørrerunden UTM 08.12.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3222016 PS 322/2016 Begrenset høring - nasjonal mal for reguleringsbestemmelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3112016 PS 311/2016 Plan 273 - Fv 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring - Behandling etter offentlig utleggelse og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3132016 PS 313/2016 Plan 412 Erdal Nye Gravplass - Saksfremlegg UTM Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3122016 PS 312/2016 Plan 393 - Solhaugen, gbnr. 15/346, 291 m.fl. - Behandling om offentlig ettersyn og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3162016 PS 316/2016 Grunnerverv til gang-og sykkelvei/ fortau ved etablering av VA-ledninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS3172016 PS 317/2016 Interpellasjon v/Vigleik Stoveland (KrF) - Egen delplan for sykkelveier på Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS2142016 RS 214/2016 Ny utsending pga teknisk feil - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og en mindre justering i matrikkellova - Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2342016 RS 234/2016 Gbnr 6/136 - Orientering om salg av kommunal grunn - Småbåthavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2152016 RS 215/2016 Manglende hjemmel for utarbeidelse av forskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2412016 RS 241/2016 Høring - Forbud mot fyring med mineralolje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2402016 RS 240/2016 Høring - Begrenset høring av reguleringsplanmal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2042016 RS 204/2016 Askøyprogrammet- Status og veien videre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2052016 RS 205/2016 Askøy 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2122016 RS 212/2016 Særutskrift Økonomirapportering august 2016 med budsjettjustering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2292016 RS 229/2016 Gbnr 1/676 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 24.06.2016 - Avslag på igangsettingstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2302016 RS 230/2016 Gbnr 34/10 - Fylkesmannen tar klagen til Fylkesmannen i Hordaland til følge - Omgjør kommunens vedtak - Ikke dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2202016 RS 220/2016 Gbnr 18/579 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 20.04.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2222016 RS 222/2016 Gbnr 12/1179 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 11.07.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2282016 RS 228/2016 Gbnr 18/613, 360, 380, 383 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommune sitt vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2312016 RS 231/2016 Gbnr 19/466 - Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 08.07.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2442016 RS 244/2016 Plan 273 - Uttale til plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2232016 RS 223/2016 Gbnr 32/8 - Garasje med leilighet - Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak og avslår søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2132016 RS 213/2016 Referat fra møte i Kontaktutvalget 05.10.2016 - Møte 13 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2112016 RS 211/2016 Status intensjonsforslag nr 2 og 16, 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2242016 RS 224/2016 Gbnr 19/33 - Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon for endring av naust Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2172016 RS 217/2016 Gbnr 6/12 - Boligbygging - Fylkesmannen stadfester kommunens avslag på søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2422016 RS 242/2016 Høring - Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2062016 RS 206/2016 Svar på oversendelsesforslag fra UTM PS 286/16 - vedrørende vedlikehold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2332016 RS 233/2016 Gbnr 37/173 - Fylkesmannen opphever den delen av vårt vedtak av 23.05.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2382016 RS 238/2016 Gbnr 10/30 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt opphevet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2262016 RS 226/2016 Gbnr 10/911 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2252016 RS 225/2016 Gbnr 21/122 - Frafalling av tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2322016 RS 232/2016 Gbnr 1/810 - Enebolig med tilhørende utomhusanlegg - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om dispensasjon og rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2392016 RS 239/2016 Gbnr 38/1 - Stadfesting av klagesak - Pålegg om retting-tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2082016 RS 208/2016 Rapport om brannsamarbeid i bergensregionen - videre saksgang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2162016 RS 216/2016 Orientering om beramming av skjønn - fastsettelse av erstatning til berørte grunneiere Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2022016 RS 202/2016 Skole- og barnehagekapasitet - Svar på spørsmål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2462016 RS 246/2016 Krav om offentlighet av saksunderlaget F-45/16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2072016 RS 207/2016 Tilsyn - Oppfylte pålegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2032016 RS 203/2016 Rapportering til UTM 3. kvartal 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2102016 RS 210/2016 Bergensalliansen har gitt sin tilslutning til å etablere et brannsamarbeid i Bergensregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2362016 RS 236/2016 Gbnr 4/467 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2452016 RS 245/2016 Plan 207 - Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 17.12.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2432016 RS 243/2016 Plan 399 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2352016 RS 235/2016 Gbnr 10/775/0/1-2 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 10.06.2016, DS 815/16 og 12.07.2016, DS 1011/16 - Gangadkomst til bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2212016 RS 221/2016 Gbnr 4/425, 633 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2192016 RS 219/2016 Gbnr 18/579 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 20.04.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2272016 RS 227/2016 Gbnr 3/95 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 25.04.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2092016 RS 209/2016 Prosjektinfo - Brannsamarbeid i Bergensregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2372016 RS 237/2016 Gbnr 6/68, 1183 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommunes avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2182016 RS 218/2016 Gbnr 14/24, 55 - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane omgjør kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE