eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 10 20160610 10.06.2016 09:00 Rådhuset, ekstra møte Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1792016 PS 179/2016 Gbnr 10/304, 450 - Strusshamn - Fradeling og oppføring av enebolig med sekundærleilighet - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1862016 PS 186/2016 Midlertidig plassering av voksenopplæring på Myrane, vurdering av parkeringsbehov og uteareal. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1772016 PS 177/2016 Gbnr 18/613, 360, 380 ,383 - Kollevåg - Firemannsbolig - Behandling av søknad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1732016 PS 173/2016 Gbnr 32/8 - Nordre Haugland - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1662016 PS 166/2016 Plan 408 - Lindhaugen-Slettebrekka - Søknad om reguleringsendring avkjørsel til gbnr. 12/1088 m.fl. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1942016 PS 194/2016 Gbnr 19/466 Hanøy - Enebolig og garasje - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1912016 PS 191/2016 Strategisk vedlikeholdsplan for Askøy kommune og vedlikeholdsplan for skolene i Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1892016 PS 189/2016 Kommunens rolle i leieforhold ved Fromreide legesenter - Offentlig versjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1922016 PS 192/2016 Spørrerunde UTM 09.06.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1832016 PS 183/2016 Gbnr 20/361, 371, 403, 404, 405 - Hanøy - Fritidsbebyggelse - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1652016 PS 165/2016 Plan 413 - Marikoven kai- og næringsområde, gbnr. 12/125 m.fl. - Fastsettelse av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1762016 PS 176/2016 Gbnr 18/87 - Kollevåg - Enebolig - Behandling av klage på avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1802016 PS 180/2016 Gbnr 5/2 - Florvåg- Politisk behandling av søknad om dispensasjon fra plan 14-00 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1672016 PS 167/2016 Plan 399 - Hanøy skole - Behandling av klage på vedtatt plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1812016 PS 181/2016 Gbnr 19/116 - Hanøy - Politisk behandling av søknad om dispensajon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1722016 PS 172/2016 Gbnr 35/4 - Ådlandsvik - Politisk behandling av søknad om dispensasjon - reviderte tegninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1842016 PS 184/2016 Gbnr 8/92 Tvungen tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1782016 PS 178/2016 Gbnr 10/46 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1742016 PS 174/2016 Gbnr 15/29 - Haugland - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1882016 PS 188/2016 Prinsippvedtak om "Bergensmodellen" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1752016 PS 175/2016 Gbnr 16/13 - Ravnanger - Behandling av klage på dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1642016 PS 164/2016 Plan 213 - Kleppestø sentrum 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1902016 PS 190/2016 Presisering om bruk av og innhold i utbyggingsavtaler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1872016 PS 187/2016 Etablering av nye omsorgsboliger - Økonomi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1682016 PS 168/2016 Plan 367 - Omregulering Sandvika, Florvåg - Gbnr 6/16 - 1. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1692016 PS 169/2016 Gbnr 9/439 - Storebotn - Behandling av søknad om mindre endring av Plan 335 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1822016 PS 182/2016 Gbnr 19/47 - Hanøy - Politisk behandling av søknad om dispensasjon for bro, kai, flytebrygge m.m Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1632016 PS 163/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1932016 PS 193/2016 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1702016 PS 170/2016 Gbnr 3/260 - Hop - Politisk behandling av søknad omdispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1712016 PS 171/2016 Gbnr 34/10 - Berland - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1302016 RS 130/2016 Gbnr 5/715 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 17.02.16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1352016 RS 135/2016 Gbnr 10/7 - Kopi - Vedtak i klagesak om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1332016 RS 133/2016 Gbnr 8/233 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 19.10.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1242016 RS 124/2016 Særutskrift Budsjettjustering - Frie inntekter og interne overføringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1272016 RS 127/2016 Gbnr 23/2 - Klage tas til følge - Kommunens vedtak omgjøres Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1192016 RS 119/2016 Rapportering til UTM 1.kv.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1262016 RS 126/2016 Gbnr 21/26 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak - UTM 21.01.2016 sak 6/16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1202016 RS 120/2016 Orientering og framdrift - Kommunal planstrategi 2016-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1362016 RS 136/2016 Særutskrift Økonomirapportering per mars 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1222016 RS 122/2016 Høring - Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - Kortsiktige låneopptak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1232016 RS 123/2016 Høyring om endring i forskrift om stadnamn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1292016 RS 129/2016 Gbnr 28/131 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1322016 RS 132/2016 Gbnr 23/2 - Kopi av avgjørelse etter krav om omgjøring av vedtak i klagesak om oppføring av bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1342016 RS 134/2016 Gbnr 6/1190 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1312016 RS 131/2016 Gbnr 14/401 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 15.01.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1282016 RS 128/2016 Gbnr 37/173 - Tomannsbolig og veg - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1212016 RS 121/2016 Innspill om bærekraftig byggeri Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1182016 RS 118/2016 Oversikt kommunale eiendommer som står tomme pr 31.05.2016. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1252016 RS 125/2016 Gbnr 13/54 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 15.12.2015 - sak DS 1668/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE