eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 04 21 20160421 21.04.2016 09:00 Rådhuset, ekstra møte Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1212016 PS 121/2016 Saksfremlegg - Fv 562 Fromreide Kjerrgarden- Gang- og sykkelveg, vegutbedring- Behandling før offentlig utleggelse og høring. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262016 PS 126/2016 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132016 PS 113/2016 Gbnr 19/33 - Hanøy - Politisk behandling av søknad om endring av naust Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122016 PS 112/2016 Gbnr 6/1096 - Florvåg - Behandling av klage på tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272016 PS 127/2016 Gbnr 8/92 Tvungen tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142016 PS 114/2016 Gbnr 35/43 - Ådlandsvik - Politisk behandling av søknad om naust Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222016 PS 122/2016 Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162016 PS 116/2016 Gbnr 13/37 - Hetlevik - Behandling av klage på tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172016 PS 117/2016 Gbnr 21/18/0/3 - Davanger - Politisk behandling av søknad om midlertidig dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182016 PS 118/2016 Plan 413 - Marikoven kai- og næringsområde, gbnr. 12/125 m.fl. - Fastsettelse av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112016 PS 111/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102016 PS 110/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252016 PS 125/2016 Spørrerunden UTM - 07.04.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242016 PS 124/2016 Delegerte vedtak - 07.04.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232016 PS 123/2016 Høring i navnesak - Herdla, Håpolden/Håpollen m.fl. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282016 PS 128/2016 Investeringsmidler Hanøytangen avløpsrenseanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152016 PS 115/2016 Gbnr 18/43 - Dispensasjon fra Kommuneplanen for fradeling av nausteiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192016 PS 119/2016 Plan 207 - Sjøstranden - Behandling av klage på vedtatt plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202016 PS 120/2016 Plan 361 - Utbedring av FV 562, Fauskanger sør - Utleggelse til offentlig ettersyn og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS852016 RS 85/2016 Gbnr 12/1174 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 28.12.2015 - Rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1002016 RS 100/2016 Vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS742016 RS 74/2016 Gbnr 5/655 og 6/1084 - Kommunens vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS782016 RS 78/2016 Gbnr 6/347, 931 og 7/146 - Stadfestelse av Askøy kommunes vedtak - Oppgradering av idrettsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS822016 RS 82/2016 Gbnr 10/30 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1012016 RS 101/2016 Kommentar til dispensasjonssak - Flytting av Blom Fiskeoppdrett AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1062016 RS 106/2016 Kort informasjon om risiko- og spredningsanalyse, Kollevåg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1022016 RS 102/2016 Informasjon om møte med utbyggeren angående investeringsstrategi og rekkefølgekrav skolekapasitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1072016 RS 107/2016 Askøypakken - vurderinger av strategier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS952016 RS 95/2016 Plan 396 - Fylkesmannen stadfester vedtak av 17.09.2015 - Endring av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1032016 RS 103/2016 Brukerundersøkelse - Seksjon oppmåling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS792016 RS 79/2016 Gbnr 7/446 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 16.12.2015 - Dispensasjon for ny avkjørsel og biloppstillingsplass Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS982016 RS 98/2016 Høringsuttalelse - Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS802016 RS 80/2016 Gbnr 8/82 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommunes vedtak av 22.09.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS912016 RS 91/2016 Gbnr 19/217 - Kopi - Vedtak i klagesak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS892016 RS 89/2016 Gbnr 14/24 - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane opphever kommunens vedtak 03.09.2015 - Dispensasjon til fradeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1052016 RS 105/2016 status arbeid med ladestasjoner El-biler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS992016 RS 99/2016 Høringsbrev - Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS922016 RS 92/2016 Gbnr 32/38 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS862016 RS 86/2016 Gbnr 13/5 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommunes vedtak av 13.07.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS882016 RS 88/2016 Gbnr 13/425 - Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon for påbygg av naust Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS812016 RS 81/2016 Gbnr 8/82 - Fylkesmannens vedtak omgjøres ikke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS772016 RS 77/2016 Gbnr 6/50 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 03.12.2015 - Dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS752016 RS 75/2016 Gbnr 6/47 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS942016 RS 94/2016 Plan 395 - Fylkesmannen stadfester kommunestyret sitt vedtak av 17.09.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1042016 RS 104/2016 Utleie av lokaler til Askøy Ungdomslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS902016 RS 90/2016 Gbnr 15/36, 423 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS972016 RS 97/2016 Plan 408 - Gnr 12 m.fl. - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak - Endring av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS932016 RS 93/2016 Plan 350 - Gbnr 8/3 m/flere - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS962016 RS 96/2016 Gbnr 12/1616 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommunes vedtak av 27.01.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS842016 RS 84/2016 Gbnr 11/30 - Avslag på søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav om skolekapasitet - Fylkesmannen stadfester Askøy kommunes vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS832016 RS 83/2016 Gbnr 10/53 - Avslag på søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav om skolekapasitet - Fylkesmannen stadfester Askøy kommunes vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS762016 RS 76/2016 Gbnr 6/50 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommune sitt vedtak av 02.09.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS872016 RS 87/2016 Gbnr 13/33, 163, 588 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommune sitt vedtak av 21.12.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE