eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 11 03 20161103 03.11.2016 09:00 Rådhuset, del 2 av saksliste Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS2782016 PS 278/2016 Definering av skolekapasitet - bygge- og delingssaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2772016 PS 277/2016 Askøy kommunes uttale til søknad om utvidet løyve - Strømsnes Akvakultur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2762016 PS 276/2016 Oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og forslag til planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2712016 PS 271/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2832016 PS 283/2016 Spørrerunden UTM 03.11.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2732016 PS 273/2016 Plan 236 - utsatt sak - FV 562 Juvik - Ravnanger - Begrenset høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2802016 PS 280/2016 Utarbeidelse av reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Kollevågvegen ved Tveitneset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2822016 PS 282/2016 Askøy kommunes delegasjonsreglement - Reglement for folkevalgte organ - Kommunestyreperioden 2015 -2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2862016 PS 286/2016 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2842016 PS 284/2016 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2872016 PS 287/2016 Befaringer - Praksis og utfordringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2852016 PS 285/2016 Søre Askøy avløpsrenseanlegg (SAHARA)- daganlegg vs fjellanlegg 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2792016 PS 279/2016 Utbygging av skoler etter OPS-modellen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2752016 PS 275/2016 Høringsuttale - Organisering av eiendomsoppmåling Forslag til endringer i matrikkelloven mv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2742016 PS 274/2016 Plan 213 Kleppestø sentrum. Oppsummering av merknader og høringsuttalelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2812016 PS 281/2016 Askøypakken - inntekter, kostnadsutvikling og fremdrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2722016 PS 272/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1952016 RS 195/2016 Gbnr 14/24, 55 - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane omgjør kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1962016 RS 196/2016 Gbnr 18/613, 360, 380, 383 Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1822016 RS 182/2016 Askøyprogrammet- status og veien videre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2012016 RS 201/2016 Plan 273 - Uttale til plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1732016 RS 173/2016 Rapportering til UTM 3.kv.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1972016 RS 197/2016 Gbnr 19/466 - Enebolig og garasje - Fylkesmannen opphever kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1762016 RS 176/2016 Referat fra møte i Kontaktutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1842016 RS 184/2016 Særutskrift Økonomirapportering august 2016 med budsjettjustering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1802016 RS 180/2016 Høring - Forbud mot fyring med mineralolje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1812016 RS 181/2016 Høring - Begrenset høring av reguleringsplanmal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1832016 RS 183/2016 Askøy 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1752016 RS 175/2016 Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og en mindre justering i matrikkellova - Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1942016 RS 194/2016 Gbnr 12/1179 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 11.07.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1792016 RS 179/2016 Manglende hjemmel for utarbeidelse av forskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1932016 RS 193/2016 Gbnr 4/425, 633 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1992016 RS 199/2016 Plan 399 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1872016 RS 187/2016 Gbnr 10/30 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt opphevet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2002016 RS 200/2016 Plan 207 - Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 17.12.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1782016 RS 178/2016 Orientering om salg av kommunal grunn - småbåthavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1862016 RS 186/2016 Gbnr 37/173 - Tomannsbolig og veg - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1852016 RS 185/2016 Gbnr 19/33 - Vedtak i klagesak om gjelder dispensasjon for endring av naust Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1912016 RS 191/2016 Gbnr 18/43 - Fradeling av tilleggsareal - Fylkesmannen tar klagen til følge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1982016 RS 198/2016 Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 10.06.2016, DS 815/16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1882016 RS 188/2016 Gbnr 1/676 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 24.06.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1772016 RS 177/2016 Status intensjonsforslag nr 2 og 16, 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1892016 RS 189/2016 Gbnr 34/10 - Fylkesmannen tar klagen til Fylkesmannen i Hordaland til følge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1922016 RS 192/2016 Gbnr 18/579 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1902016 RS 190/2016 Gbnr 3/95 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 25.04.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1742016 RS 174/2016 Tilsyn - Oppfylte pålegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE