eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 05 12 20160512 12.05.2016 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1292016 PS 129/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302016 PS 130/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1472016 PS 147/2016 Ny høring - Lokal forskrift om nedgravde oljetanker - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362016 PS 136/2016 Plan 207 - Sjøstrand - Behandling av klage på vedtatt plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1482016 PS 148/2016 Spørrerunde UTM - 12.05.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312016 PS 131/2016 Gbnr 18/43 - Kollevåg- Dispensasjon fra Kommuneplanen for fradeling av nausteiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422016 PS 142/2016 Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.04.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402016 PS 140/2016 Plan 343 - Forretningsområde Juvik øst - Gbnr 9/121, 212 m.fl. - Presisering av vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352016 PS 135/2016 Gbnr 18/437, 438 - Kollevåg - Naust - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412016 PS 141/2016 Årsmelding og årsregnskap 2015 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1462016 PS 146/2016 Interkommunal næringsarealplan - politisk deltakelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1492016 PS 149/2016 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1442016 PS 144/2016 Skilting på private veier - ansvar og organisering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342016 PS 134/2016 Gbnr 20/329 - Dispensasjon for parkeringsløsning - Behandling av klage på avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392016 PS 139/2016 Plan 236 - FV 562 Juvik - Ravnanger - Begrenset høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1452016 PS 145/2016 Vurdering av fremtidig kommunestruktur for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332016 PS 133/2016 Gbnr 4/448 - Erdal - 4-mannsbolig - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322016 PS 132/2016 Gbnr 21/23 - Davanger - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372016 PS 137/2016 Plan 345 - FV 563 Askebakken - Hanevik/Eivika - 2. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382016 PS 138/2016 Plan 346 Fylkesveg 563 Askebakken Hanevik/Eivika - va/vegutbedring del 2 - Behandling etter offentlig utleggelse og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432016 PS 143/2016 Prosjektrapportering VA-mars Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1132016 RS 113/2016 Gbnr 5/715 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 17.02.16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1162016 RS 116/2016 Gbnr 13/54 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 15.12.2015 - sak DS 1668/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1122016 RS 112/2016 Gbnr 14/401 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 15.01.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1142016 RS 114/2016 Gbnr 28/131 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1092016 RS 109/2016 Rapportering til UTM 1.kv.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1082016 RS 108/2016 Særutskrift Budsjettjustering - frie inntekter og interne overføringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1152016 RS 115/2016 Gbnr 8/233 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 19.10.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1112016 RS 111/2016 Gbnr 21/26 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak - UTM 21.01.2016 sak 6/16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1102016 RS 110/2016 Gbnr 23/2 - Klage tas til følge - Kommunens vedtak omgjøres Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1172016 RS 117/2016 Gbnr 23/2 - Kopi av avgjørelse etter krav om omgjøring av vedtak i klagesak om oppføring av bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE