eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst - Utgått Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 09 21 20160921 21.09.2016 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst - Utgått
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS562016 PS 56/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572016 PS 57/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702016 PS 70/2016 Spørrerunden UFO 21.09.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662016 PS 66/2016 Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632016 PS 63/2016 Mobbeombud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582016 PS 58/2016 Strategiske veivalg Sjoddien, status økonomi og investeringsbehov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622016 PS 62/2016 Prosjektrapport bygg pr 31.08.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592016 PS 59/2016 Strusshamn kultursenter, Sjoddien - endring organisasjonsmodell og vedtekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682016 PS 68/2016 Overføring av fondsmidler fra kommunalt bunadsfond Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692016 PS 69/2016 Politisk møteplan for 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642016 PS 64/2016 Definering av skolekapasitet - bygge- og delingssaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612016 PS 61/2016 Revisjon av skolebruksplan 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652016 PS 65/2016 Budsjettjustering - ressurstunge brukere og intern husleie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602016 PS 60/2016 Kvalitetsmelding skole 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712016 PS 71/2016 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672016 PS 67/2016 Forslag til kommunal planstrategi 2016-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS742016 RS 74/2016 Tildeling av spillemidler 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS692016 RS 69/2016 Retten til en rusfri skolehverdag - Anmodning om oppfølging fra kommunen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS712016 RS 71/2016 Invitasjon til innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS732016 RS 73/2016 Tildeling av spillemidler 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS702016 RS 70/2016 Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS672016 RS 67/2016 Høring - Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS782016 RS 78/2016 Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS682016 RS 68/2016 Høring - Nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS772016 RS 77/2016 Tildeling av spillemidler 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS722016 RS 72/2016 Evaluering av UngJobb - Prosjektet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS762016 RS 76/2016 Tildeling av spillemidler 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS752016 RS 75/2016 Tildeling av spillemidler 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS792016 RS 79/2016 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 30.08.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE