eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst - Utgått Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 05 11 20160511 11.05.2016 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for oppvekst - Utgått
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232016 PS 23/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322016 PS 32/2016 Bemanning i barnehager i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342016 PS 34/2016 Veiledning for implementering av ny rammeplan for kulturskolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312016 PS 31/2016 Råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282016 PS 28/2016 Strategi for mobbefri oppvekst 2020 - I Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262016 PS 26/2016 Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.04.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252016 PS 25/2016 Årsmelding og årsregnskap 2015 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292016 PS 29/2016 Modell for beregning av lærertetthet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372016 PS 37/2016 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242016 PS 24/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352016 PS 35/2016 Årsmelding og regnskap - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302016 PS 30/2016 Høring om fjerning av varig dispensasjon for styrer og pedagogisk leder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332016 PS 33/2016 Disponering av økt budsjettramme til lag og foreninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272016 PS 27/2016 Vurdering av fremtidig kommunestruktur for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362016 PS 36/2016 Spørrerunden UFO 11.05.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS322016 RS 32/2016 Særutskrift Budsjettjustering - frie inntekter og interne overføringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432016 RS 43/2016 Referat fra møte i UKS 15.03.16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342016 RS 34/2016 Barnehagepolitisk plattform Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352016 RS 35/2016 Skolepolitisk plattform Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462016 RS 46/2016 Referat fra møte 12.04.2016 - OBS endret møtedato neste møte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452016 RS 45/2016 Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre torsdag 14.04.16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402016 RS 40/2016 Høringsuttalelse fra Askøy kulturskole - rammeplanens kapittel 3, fagplanene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412016 RS 41/2016 Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442016 RS 44/2016 Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382016 RS 38/2016 Innspill - Synspedagoger kan gjøre en forskjell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312016 RS 31/2016 Høringsuttalelse - Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332016 RS 33/2016 Brukerundersøkelse 2016 - Fagavdeling barnehage Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422016 RS 42/2016 Referat fra møte KFU 08.03.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392016 RS 39/2016 Utleie av lokaler til Askøy Ungdomslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372016 RS 37/2016 Frivilligsentral - Årsmelding 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362016 RS 36/2016 Kvalitet i SFO 2015- 2019 - Sammen om positiv lek og læring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE