eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 12 15 20161215 15.12.2016 10:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1362016 PS 136/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372016 PS 137/2016 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392016 PS 139/2016 Ny behandling - Plan for forvaltningsrevisjon - 009/16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1612016 PS 161/2016 Møtefullmektiger til forliksrådet - valg 2017-2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382016 PS 138/2016 Melding i hht Kl. § 13 -Videreutvikling av Horsøy industriområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1602016 PS 160/2016 Eiendomsskattevedtekter for eiendomsskattenemnder - fra og med 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1472016 PS 147/2016 Etablering av generell eiendomsskatt på alle faste eiendommer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1562016 PS 156/2016 Stortingsvalg og sametingsvalget 2017 - Valgkretser og elektronisk avkryssingsmanntall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1512016 PS 151/2016 Plan for barnehageutbygging - rullering av tiltaksplan for utbyggingstiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1532016 PS 153/2016 Fastsettelse av styrehonorar i Askøy kommunale Eiendomsselskap AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422016 PS 142/2016 Utsatt 20.10.16 - Interpellasjon v/Rosalind Fosse (FRP) - Kollektivfelt på Askøybroen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1482016 PS 148/2016 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432016 PS 143/2016 Utsatt 20.10.16 - Interpellasjon v/Inge Abrahamsen (Rødt) - Likestillings- og mangfoldsutvalg og rullering av likestillings- og mangfoldsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1442016 PS 144/2016 Utsatt 20.10.16 - Interpellasjon v/Rafael Cobo (SV) - Kunstgressbaner på Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1452016 PS 145/2016 Utsatt 20.10.16 - Interpellasjon v/Siv Høgtun (H) - Nærjordmorsenteret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412016 PS 141/2016 Utsatt 20.10.16 - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Kommunen sin rolle i forhold til Sambandet Vest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402016 PS 140/2016 Utsatt 20.10.16 - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Forvaltningsrevisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1462016 PS 146/2016 Utsatt 20.10.16 - Grunngitt spørsmål v/Roald Stenseide (FrP) - Vei til Hetlevik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1592016 PS 159/2016 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1572016 PS 157/2016 Politisk møteplan for 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1582016 PS 158/2016 Eldrerådet - Endring av medlemmer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1492016 PS 149/2016 Utbygging av skoler etter OPS-modellen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1542016 PS 154/2016 Løypemelding - alkoholpolitikken i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1522016 PS 152/2016 Askøypakken - inntekter, kostnadsutvikling og fremdrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1502016 PS 150/2016 Bosetting flyktninger 2017 - redusert behov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1552016 PS 155/2016 Klage på eiendomsskatt verk og bruk 2016 - Trigger AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS302016 RS 30/2016 Utsatt RS 25/16 - Plan 348 - Krav til ny veiløsning i forbindelse med utbygging av Florvåg barneskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402016 RS 40/2016 Tilskudd 2016 - Samferdselsdepartementet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272016 RS 27/2016 Utsatt RS 22/16 - Fylkesmannens faglege tilråding om ny kommunestruktur i Hordaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392016 RS 39/2016 Notat - presiseringer - retningslinjer for godtgjørelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342016 RS 34/2016 Lovendringer. Ekstrakostnader for kommunene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312016 RS 31/2016 Utsatt RS 26/16 - Munkebotn aktivitetssenter - Status pr. 19.10.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282016 RS 28/2016 Utsatt RS 23/16 - Plan 207 - Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 17.12.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432016 RS 43/2016 Konsekvenser av avtale mellom H, Frp, Krf og V om statsbudsjettet for 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352016 RS 35/2016 Særutskrift Finansforvaltning - Rapportering pr 31.08.2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422016 RS 42/2016 Vedtak - Lovlighetskontroll - Askøy - Sak PS 59/16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412016 RS 41/2016 Tilskudd 2016 - Tilbakemelding fra Askøy bompengeselskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382016 RS 38/2016 Tilsyn - Oppfylte pålegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332016 RS 33/2016 Høring - Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372016 RS 37/2016 Arbeidsledighet oktober 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322016 RS 32/2016 Askøyprogrammet- status og veien videre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362016 RS 36/2016 Askøy 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292016 RS 29/2016 Utsatt RS 24/16 - Plan 207 - Tilbakemelding - Lovlighetskontroll - Planvedtak i reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE