eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 06 20 20130620 20.06.2013 10:00 Havna Møllesalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS452013 PS 45/2013 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462013 PS 46/2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472013 PS 47/2013 Selskapskontroll av Business Region Bergen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492013 PS 49/2013 Årsmelding og årsregnskap for år 2012 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682013 PS 68/2013 Offenlig pensjonsordning for ansatte i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482013 PS 48/2013 Forvaltningsrevisjon - tilpasset opplæring og spesialundervisning i grunnskolen - rapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522013 PS 52/2013 Plan 281 - Horsøyvegen - utvidelse - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562013 PS 56/2013 Skolebruksplan 2013-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622013 PS 62/2013 Bygging av reguleringsveg i Skogstunet - Finansiering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572013 PS 57/2013 Likestillings- og mangfoldsplan i Askøy kommune 2012-2015 Behandling etter høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722013 PS 72/2013 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692013 PS 69/2013 Strategi for regionalt IKT-samarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602013 PS 60/2013 Avtale om kjøp av vei m.m Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642013 PS 64/2013 Kjøp av boliger i forbindelse med utbygging av Florvåg skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672013 PS 67/2013 Strusshamn kultursenter, status og videreutvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702013 PS 70/2013 Fritak for kommunale verv - Daniel Gunnarsen (V) - Eventuelle suppleringsvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552013 PS 55/2013 Interkommunalt samarbeid - Kartlegging av strandsone og kommunedelplan næring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532013 PS 53/2013 Plan 258 - Fortau kryss Haugadalen - kryss Kråke-/ Håvestølen - Begrenset høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502013 PS 50/2013 Årsmelding og årsregnskap 2012 - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592013 PS 59/2013 Tilbud om kjøp av næringseiendom gnr. 7 bnr. 256 Myrane - Kleppestø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732013 PS 73/2013 Sambandet Vest AS - Utvidelse av aksjekapitalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582013 PS 58/2013 Salg av Herdla Fort Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712013 PS 71/2013 Fritak for kommunale verv - Natacha Rivera Vallebona - Suppleringsvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662013 PS 66/2013 Sykkel VM 2017 - ASKØY KOMMUNE MEDARRANGØR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612013 PS 61/2013 Kjøp av tilleggsareal ved Ravnanger ungdomsskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652013 PS 65/2013 Tilleggsfinansiering av peling/ refundamentering av Granen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542013 PS 54/2013 Plan 253 - Vestre Steinråsa, gbnr 4/411, 1195 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632013 PS 63/2013 Forespørsel fra utbygger om endring fra justeringsmodell til anleggsbidragsmodellen i utbyggingsavtalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512013 PS 51/2013 Økonomirapport 1.kvartal 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS42013 RS 4/2013 Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32013 RS 3/2013 Protokoll Finansutvalget Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72013 RS 7/2013 Vedr. garanti bossnett BIR :Bergen kommune sin vurdering av Kommunalbankens gjeldende vilkår for selvskyldnergarantierklæringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62013 RS 6/2013 Årsmelding - Eldrerådet 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82013 RS 8/2013 Oppnevning av saksordfører Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102013 RS 10/2013 Budsjett og økonomiplan- Merknader fra Fylkesmannen i Hordaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112013 RS 11/2013 Sambandet vest AS. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92013 RS 9/2013 DNB Livsforsikring ASA avvikler sin virksomhet knyttet til offentlige tjenestepensjonsprodukter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52013 RS 5/2013 Årsmelding - Likestilling- og mangfoldsutvalget 2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE