eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 20 20161020 20.10.2016 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1162016 PS 116/2016 Revisjon av skolebruksplan 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122016 PS 112/2016 Plan 354 - Nordre Kleiven - Gbnr 17/7 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082016 PS 108/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092016 PS 109/2016 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282016 PS 128/2016 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192016 PS 119/2016 Budsjettjustering - ressurstunge brukere og intern husleie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142016 PS 114/2016 Forslag til kommunal planstrategi 2016-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152016 PS 115/2016 Kvalitetsmelding skole 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222016 PS 122/2016 Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202016 PS 120/2016 Prosjektrapport bygg pr 31.08.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252016 PS 125/2016 Interpellasjon v/Vigleik Stoveland (KrF) - Egen delplan for sykkelveier på Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262016 PS 126/2016 Interpellasjon v/Janne Kjellevold Midtbø (MGD) - Innkjøp av kommunale elsykler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292016 PS 129/2016 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Kommunen sin rolle i forhold til Sambandet Vest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272016 PS 127/2016 Interpellasjon v/Marit Leirheim (Venstre) - Opptrappingsplan for barn og unge sin trygghet og trivsel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112016 PS 111/2016 Plan 402 - Olaviken - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242016 PS 124/2016 Interpellasjon v/Siv Høgtun (H) - Forbrukerrådets kommunetest på service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182016 PS 118/2016 Økonomirapportering august 2016 med budsjettjustering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132016 PS 113/2016 Plan 361 - Utbedring av FV 562, Fauskanger sør - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172016 PS 117/2016 Strategiske veivalg Sjoddien, status økonomi og investeringsbehov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212016 PS 121/2016 Prosjektrapportering VA-september 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332016 PS 133/2016 Interpellasjon v/Rafael Cobo (SV) - Kunstgressbaner på Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352016 PS 135/2016 Grunngitt spørsmål v/Roald Stenseide (FrP) - Vei til Hetlevik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312016 PS 131/2016 Interpellasjon v/Rosaslind Fosse (FRP) - Kollektivfelt på Askøybroen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232016 PS 123/2016 Stortings- og sametingsvalget 2017 - 1 eller 2 dagers valg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342016 PS 134/2016 Interpellasjon v/Siv Høgtun (H) - Nærjordmorsenteret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102016 PS 110/2016 Melding i hht Kl §13 - Tilleggsfinansiering bygging av Herdla Museum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302016 PS 130/2016 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Forvaltningsrevisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322016 PS 132/2016 Interpellasjon v/Inge Abrahamsen (Rødt) - Likestillings- og mangfoldsutvalg og rullering av likestillings- og mangfoldsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS262016 RS 26/2016 Munkebotn aktivitetssenter - status pr. 19. oktober 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242016 RS 24/2016 Plan 207 - Tilbakemelding - Lovlighetskontroll - Planvedtak i reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232016 RS 23/2016 Plan 207 - Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 17.12.2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252016 RS 25/2016 Krav til ny veiløsning i forbindelse med utbygging av Florvåg barneskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222016 RS 22/2016 Fylkesmannens faglege tilråding om ny kommunestruktur i Hordaland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE