eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 16 20160616 16.06.2016 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS802016 PS 80/2016 Valg av skjønnsmedlemmer 2017 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772016 PS 77/2016 Kommunens rolle i leieforhold ved Fromreide legesenter - offentlig versjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582016 PS 58/2016 Melding i hht Kl§13 -Valg av styremedlemmer fra Askøy kommune til Askøy Bompengeselskap AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712016 PS 71/2016 Prinsippvedtak om "Bergensmodellen" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592016 PS 59/2016 Styresammensetning i kommunens heleide aksjeselskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602016 PS 60/2016 Askøy kommunale eiendomsselskap AS. Valg av styremedlemmer 2016-2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612016 PS 61/2016 Plan 371 - Reguleringsendring Bustadfjellmyra - Endring av plan 175 - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722016 PS 72/2016 Strategisk vedlikeholdsplan for Askøy kommune og vedlikeholdsplan for skolene i Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652016 PS 65/2016 Årsmelding fra Kontrollutvalget 2015 - 005/16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642016 PS 64/2016 Plan 310 - Nyborg Hanøy, Gbnr 19/260 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562016 PS 56/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572016 PS 57/2016 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862016 PS 86/2016 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702016 PS 70/2016 Investeringsmidler Hanøytangen avløpsrenseanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692016 PS 69/2016 Prosjektrapportering VA-mars Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762016 PS 76/2016 Fullmakt til å reise søksmål for Husleietvistutvalget (HTU) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832016 PS 83/2016 Trigger AS. Valg av styrerepresentanter 2016-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852016 PS 85/2016 Fritak fra politiske verv - Elin Veivåg(Frp) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752016 PS 75/2016 Vurdering av fremtidig kommunestruktur for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672016 PS 67/2016 Årsmelding og årsregnskap 2015 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732016 PS 73/2016 Modell for beregning av lærertetthet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812016 PS 81/2016 Valg av meddommere til jordskifteretten 2017-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822016 PS 82/2016 Suppleringsvalg til Utvalg for teknikk og miljø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682016 PS 68/2016 Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742016 PS 74/2016 Voksentetthet og bemanning i barnehager i Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842016 PS 84/2016 Fritak fra politiske verv - Kristine Heimli (Krf) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632016 PS 63/2016 Plan 354 - Nordre Kleiven - Gbnr 17/7 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792016 PS 79/2016 Valg av meddommere til Nordhordland Tingrett - 2017-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662016 PS 66/2016 Årsmelding og regnskap 2015 - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782016 PS 78/2016 Valg av meddommere til Gulating lagmannsrett 2017-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622016 PS 62/2016 Plan 394 - Lønvarden Nord, del av gbnr 9/17 - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS172016 RS 17/2016 Arbeidsledighet mai 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82016 RS 8/2016 Særutskrift Finansforvaltning. Rapportering pr 31.12.15 og 30.04.16 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162016 RS 16/2016 Forvaltningsrevisjon 2014 investeringsprosjekt Status 01.06.16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142016 RS 14/2016 Høring - Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - Kortsiktige låneopptak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92016 RS 9/2016 Særutskrift Årsmelding Likestilling- og mangfoldsutvalget 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102016 RS 10/2016 Særutskrift Årsmelding Flerkulturelt råd for 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112016 RS 11/2016 Særutskrift Årsmelding Eldrerådet for 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152016 RS 15/2016 Utleie av lokaler til Askøy Ungdomslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132016 RS 13/2016 Frivilligsentral - Årsmelding 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122016 RS 12/2016 Særutskrift Årsmelding Råd for funksjonshemmede for 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE