eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 03 17 20160317 17.03.2016 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS262016 PS 26/2016 Plan 399 HANØY SKOLE - SLUTTBEHANDLING Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292016 PS 29/2016 Prosjektrapport VA januar 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352016 PS 35/2016 Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen - tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342016 PS 34/2016 Endring i gebyrhefte - Helse og omsorgstjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372016 PS 37/2016 Finansreglement Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272016 PS 27/2016 Søknad fra Askøy bompengeselskap AS om justering av takstene i Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252016 PS 25/2016 Solnes Friluftsområde - vei Melding i hht Kl.§13 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322016 PS 32/2016 Høring - Avfalls- og ressursstrategi 2016-2020 for BIR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332016 PS 33/2016 Fromreide eldresenter, etablering av dagsenter istedenfor bolig i tidligere personalbase Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232016 PS 23/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242016 PS 24/2016 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302016 PS 30/2016 Tilleggsbevilgning demning Askevann-Mølledammen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382016 PS 38/2016 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (DEM) - Innsyn og postlister Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362016 PS 36/2016 Etablering av eiendomsskatt på verk og bruk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312016 PS 31/2016 Ny veinorm Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282016 PS 28/2016 Prosjektrapport bygg pr.1.2.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE