eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for levekår - Utgått Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 05 10 20160510 10.05.2016 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Utvalg for levekår - Utgått
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS342016 PS 34/2016 Søknad fra Støtteforeningen 22. juli Hordaland om overføring av resterende, øremerkede midler fra Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282016 PS 28/2016 Råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332016 PS 33/2016 Rullering handlingsdel Morgendagens omsorg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322016 PS 32/2016 Revidert handlingsdel til Temaplan Barn og familie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352016 PS 35/2016 Spørrerunden i Utvalg for Levekår - 10.05.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362016 PS 36/2016 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272016 PS 27/2016 Vurdering av fremtidig kommunestruktur for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312016 PS 31/2016 Snu omsorgstrappen - Mål og strategiske veivalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302016 PS 30/2016 Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.04.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372016 PS 37/2016 RS 43/16 Svar på oversendelsesforslag vedrørende barnetrygd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252016 PS 25/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292016 PS 29/2016 Årsmelding og årsregnskap 2015 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262016 PS 26/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS432016 RS 43/2016 Svar på oversendelsesforslag vedrørende barnetrygd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422016 RS 42/2016 Orienteringssak tilskudd til Rus- og psykisk helsetjeneste 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392016 RS 39/2016 Løypemelding UFL 1. kvartal status barnevern Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452016 RS 45/2016 Arbeidsledighet april 16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332016 RS 33/2016 Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442016 RS 44/2016 Særutskrift Budsjettjustering - frie inntekter og interne overføringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412016 RS 41/2016 Rapport om barnefattigdom mars 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352016 RS 35/2016 Protokoll ELR 04.04.2016 - Utkast Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372016 RS 37/2016 Gbnr 13/54 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 15.12.2015 - sak DS 1668/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312016 RS 31/2016 Referat fra møte i Ungdommens kommunestyre torsdag 14.04.16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402016 RS 40/2016 Løypemelding bosetting av flyktninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362016 RS 36/2016 Protokoll RFH 04.04.16 - Utkast Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322016 RS 32/2016 Innspill - Synspedagoger kan gjøre en forskjell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292016 RS 29/2016 Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382016 RS 38/2016 Løypemelding søknad institusjonsplasser og omsorgsbolig 1.1. - 31.03. 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302016 RS 30/2016 Referat fra møte i UKS 15.03.16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342016 RS 34/2016 Vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE